มนุษย์ & AI เก่งคนละด้าน แต่ทำงานร่วมกันได้

มนุษย์ & AI เก่งคนละด้าน แต่ทำงานร่วมกันได้

ความสามารถของ PI จะเข้ามาทดแทนหรือเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในการขาย อย่างไร แล้วความสามารถของ AI จะมีบทบาทในส่วนไหนในมนุษย์บ้าง


การจัดเก็บข้อมูล

ผู้ขายสามารถประยุกต์หรือใช้รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล บน PI ร่วมกับการจัดเก็บข้อมูลในแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ โดยเฉพาะการนำเอามุมมองของข้อมูล ที่ PI วิเคราะห์และกระจายออกมา ให้เห็นมิติต่าง ๆ ซึ่งจะมีทั้งในขั้นมาตรฐานของการขาย ไปจนถึงมุมมองทางธุรกิจใหม่ ๆ ทำให้ผู้ขายยืดหยุ่นและได้รักษามาตรฐานของการจัดเก็บข้อมูลที่ดีขึ้น

 

ลดการใช้เอกสาร

ผู้ขายสามารถใช้ PI ในการเป็นผู้ช่วยสำหรับจัดเก็บข้อมูลรายชื่อหรือข้อมูลการติดต่อผู้ซื้อรายใหม่ ๆ หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ แทนที่การเก็บเป็นเอกสารในแบบเดิม อีกทั้งยังสามารถเรียกดูได้แบบเรียลไทม์ ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการสูญหายของเอกสาร และความผิดพลาด (human error)

 

รูปแบบการฟูมฟักลูกค้า

ถึงแม้ว่าความสามารถของ AI จะสู้มนุษย์ไม่ได้ในแง่การสร้างความสัมพันธ์ต่อมนุษย์ด้วยกัน แต่ผู้ใช้งาน PI สามารถใช้เครื่องมือการจัดการในการจัดระเบียบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือสร้างหมวดหมู่ พร้อมจัดกลุ่มรูปแบบการเสนอขาย เพื่อให้สะดวกต่อเรียกดู เพื่อเข้าเสนอขายในแบบมนุษย์ต่อด้วยกันต่อไปได้

 

ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าเดินทาง

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารในการทำงานระหว่างองค์กรมีความหลากหลายซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และยังรวมไปถึงยังต้องดำเนินอยู่บนนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับของบริษัท แต่สำหรับใน PI ผู้ขายสามารถติดต่อกับผู้ซื้อได้

โดยตรงผ่านฟีเจอร์ฟังก์ชั่นการสนับสนุนการขาย ที่สามารถดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังได้ และยังได้รับการตรวจแล้วว่าการติดต่อสื่อสารนั้นเป็นไปตามกรอบของความสามารถของระบบที่ออกมาขึ้นมาอีกด้วย