บทความ

29 ธันวาคม 2563
มีการนำเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านไอทีเข้ามาใช้ในองค์กรอย่างมากมาย สิ่งนี้ก็รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างและระบบจัดซื้อด้วยเช่นกัน ในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการการจัดซื้อและเหตุใดจึงจำเป็น
Strategic-E-procurement-Software-Reduces-Costs
14 ธันวาคม 2563
ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งที่สามารถช่วยตอบโจทย์การทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว
Strategic-E-procurement-Software-Reduces-Costs
26 พฤศจิกายน 2563
ด้วยกระบวนการทำงานที่มีหลากหลายขั้นตอนจึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภายในบริษัท ต้องใช้เวลามากกว่าที่เคย การวางแผนกลยุทธ์สำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร
E-procurement Trends in the global marketplace
23 พฤศจิกายน 2563
แม้ว่าแนวโน้มการนำระบบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จมากมายแต่ก็มีความท้าทายหลายอย่าง
เทคนิคลดต้นทุน
6 พฤศจิกายน 2563
เมื่อเป้าหมายของการลงทุนคือกำไรที่จะได้รับกลับมา การวางแผนลดต้นทุนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับองค์กร
ประโยชน์ของการใช้ระบบ e-Auction ในช่วงโควิด-19
9 ตุลาคม 2563
การใช้ระบบ e-Auction เป็นที่ยอมรับและได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั้งองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐบาลหลายแห่งซึ่งใช้งานกันอยู่เพื่อให้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีความรวดเร็วและมีความโปร่งใส
eprocurement-vs-procurement
2 ตุลาคม 2563
ความแตกต่างระหว่างระบบ e-Procurement และระบบ Procuremen
5Value-eprocurement
22 กันยายน 2563
บทบาทของฝ่ายจัดซื้อได้เปลี่ยนไปแล้ว ไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้อสินค้าและบริการอีกต่อไป แต่เป็นการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดทั้งปี ซึ่งหมายถึงการสร้างข้อกำหนด การวิจัยตลาด และการประเมินผู้ค้า ตลอดจนการเจรจาสัญญา และการจัดการความเสี่ยงก็เป็นสิ่งสำคัญ  ต่อไปนี้เป็น 5 วิธีที่ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรของตนเอง
Covid19-and-eprocurement
22 กันยายน 2563
เช่นเดียวกับการชะงักงันของโลกในปัจจุบัน วิกฤตการณ์ทางการเงินของปี 2551 เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รูปแบบการดำเนินงานด้านการจัดซื้อเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในขณะที่กระแสรายได้ของบริษัทข้ามชาติหลายแห่งเริ่มเหือดแห้งและส่วนต่างกำไรที่น้อยลง ดูเหมือนว่าการจัดซื้อได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและผลกำไรขององค์กร คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้องค์กรจำนวนมากตัดงานสำคัญๆ ด้านการจัดซื้อไปให้องค์กรภายนอกดูแลแทนเพื่อลดความเสี่ยง การจัดการต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในการทำงาน ส่วนบางบริษัทก็เริ่มต้นก้าวสู่เส้นทางการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น

Get started with us! Pantavanij will drive your business forward.