บทความ

30 ธันวาคม 2562
ดูเหมือนว่าฝ่ายจัดซื้อกำลังตั้งตารอรับปี 2020 ที่กำลังมาถึง ซึ่งการคาดการณ์ และการวิจัย การสัมมนาผ่านเว็บ และรายงานในหัวข้อ ‘การจัดซื้อปี 2020’ ต่างระบุว่าจะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น และตอนนี้เวลาที่เหลืออีกไม่กี่วันก่อนจะถึงวันปีใหม่ดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางมือจากธุรกิจ
30 ธันวาคม 2562
ผลการสำรวจในหัวข้อ  "Connectivity Benchmark"  ของ MuleSoft พบว่าร้อยละ 97 ของผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีมีส่วนร่วมในการริเริ่มการเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลในองค์กรของตน การวิจัยยังระบุถึงแนวโน้มการเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลที่สำคัญที่สุดในปี 2020 และต่อๆไป ซึ่งจะส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ
30 พฤศจิกายน 2562
ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมควรมองหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมไว้เป็นทางเลือกสำหรับปีใหม่ที่กำลังใกล้เข้ามา 
30 พฤศจิกายน 2562
ความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและความต้องการด้านการจัดซื้อที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่การลดทอนประสิทธิภาพและหยุดยั้งนวัตกรรม
1 พฤศจิกายน 2562
So, we’re in a collaborative mode and want to lead co-buying. Our bosses want savings. Everyone wants success stories, awards and publicity. Shall we start?
31 ตุลาคม 2562
ในขณะที่ห่วงโซ่อุปทานเริ่มมีความชาญฉลาดมากขึ้นและเริ่มใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้บริการลูกค้าในรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ ในขณะที่รูปแบบการทำธุรกรรมแบบเก่ากำลังใช้ไม่ได้อีกต่อไป
31 ตุลาคม 2562
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และถูกไล่ออก หากพวกเขาไม่ยอมเปลี่ยนบทบาทที่เน้นกระบวนการเป็นหลัก
30 ตุลาคม 2562
ทุกวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อวันนี้ไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าในเรื่องของประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้ระบบ eSourcing ข้อเท็จจริงจากการสำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ 200 รายพบว่าร้อยละ 68 ได้รับประโยชน์จากโมดูล eSourcing แล้ว
29 ตุลาคม 2562
ซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีโพรเคียวเมนต์ (eProcurement) ให้ประโยชน์มากมายแก่องค์กรที่ต้องการทำให้กระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของตนเองเป็นไปโดยอัตโนมัติ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายทั่วทั้งองค์กรได้ดีขึ้น

Get started with us! Pantavanij will drive your business forward.