ทำความรู้จัก Cost Reduction เทคนิคการลดต้นทุน

เทคนิคลดต้นทุน

Cost Reduction เทคนิคการลดต้นทุนบริษัท

เมื่อเป้าหมายของการลงทุนคือกำไรที่จะได้รับกลับมา การวางแผนลดต้นทุนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับองค์กร ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการสร้างผลกำไรในแต่ละปี และด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ ทำให้หลายๆ องค์กรเริ่มมองหาวิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายบริษัท เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในระยะยาว อีกทั้งยังง่ายต่อการบริหารต้นทุนรวมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้อีกหลายเท่าตัว

Cost Reduction คืออะไร?

Cost Reduction หรือ เทคนิคการลดต้นทุนบริษัท คือการที่องค์กรทำให้ต้นทุนในการทำงานนั้นลดลง ซึ่งต้นทุนในที่นี้หมายถึงเงินหรือทรัพยากรที่สูญเสียไปในการผลิตหรือการให้บริการ โดยที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับส่วนอื่นได้

ในส่วนของต้นทุนสำหรับการผลิตหรือการบริการนั้น จะสามารถแยกออกเป็นต้นทุนจากกิจกรรมในหลายๆ ส่วน และสามารถแบ่งออกได้ทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน การคำนวณต้นทุนจากแหล่งเกิด ทั้งเรื่องของค่าแรง ค่าวัตถุดิบ ไปจนถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือแม้กระทั่งเรื่องของต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม รวมไปถึงต้นทุนแอบแฝง เป็นต้น

ความสำคัญของการวางแผนลดต้นทุนกิจการ

การลดต้นทุนการผลิตถือเป็นหนึ่งแนวทางที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มกำไรให้กับองค์กร และยังช่วยในการสร้างความยั่งยืนสำหรับองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการลดต้นทุนบริษัทไม่จำเป็นแค่การมองหาวิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายบริษัทเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงต้องได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อีกด้วย

เทคนิคการลดต้นทุนกิจการ

ลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ

การเลือกวัตถุดิบควรที่จะต้องมีการเปรียบเทียบราคาจาก Supplier หลายๆ เจ้า เพื่อให้ได้ราคามีคุณภาพที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการมากที่สุด ช่วยให้กระบวนการผลิตสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น แต่ยังคงได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดซื้อและการจัดเก็บ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีวัตถุดิบหมดอายุก่อนใช้งาน ซึ่งจะทำให้บริษัทเสียต้นทุนนั้นไปโดยที่ไม่ได้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

ลดต้นทุนด้านเครื่องจักร

สำหรับการลดต้นทุนด้านเครื่องจักรไม่ได้หมายความว่าให้ลดจำนวนเครื่องจักรลง แต่หมายถึงการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้อย่างเต็ม มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรสร้างความเสียหายกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในขณะที่ทำการผลิตอยู่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยใช่เหตุอีกด้วย

ลดต้นทุนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เพื่อให้การผลิตสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าในแต่ละขั้นตอนควรมีแนวทางที่ชัดเจน อีกทั้งจะต้องช่วยเสริมให้กระบวนการผลิตทำงานได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อได้ตัวชิ้นงานที่มีมาตรฐาน และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างง่ายดาย

Cost Saving ตัวช่วยสำหรับองค์กร

สำหรับ Cost Saving นั้น ถือเป็นการระบุตัวเลขเงินสะสมที่ฝ่ายจัดซื้อสามารถประหยัดรายจ่ายให้กับบริษัทได้ โดยมากจะมีการระบุเป็นรายปี ซึ่ง Cost Saving จากฝ่ายจัดซื้อจะมาจาก Cost Reduction (หรือเทคนิคการลดต้นทุน) และ Cost Avoidance (หรือการหลีกเลี่ยงต้นทุน)

วิธีการทำ Cost Saving พร้อมตัวอย่าง

 • มองหาที่ปรึกษาการลดต้นทุน
  เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาลดต้นทุนที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ทีมที่ปรึกษาการลดต้นทุนจะเข้ามาช่วยวางแผนและสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร เพิ่มกำไร และส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 • เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อลดค่าใช้จ่าย
  เพราะว่าการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ แม้ว่าอาจมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูง แต่ในระยะยาวแล้ว จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
 • เลือกใช้ Software เข้ามาช่วยบริหาร
  ในปัจจุบันนี้มี Software ที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการงาน เพื่อลดความยุ่งยากและลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้อีกด้วย
 • มองหา Supplier เจ้าใหม่
  สำหรับการมองหา Supplier เจ้าใหม่ให้เข้ามาเสนอราคาที่ดีที่สุด เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทสามารถวางแผนลดต้นทุน จะช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนกิจการได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นต้นทุนการผลิตที่แท้จริงได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม

แม้ว่าเทคนิคการลดต้นทุนอาจดูเป็นเรื่องง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว การประเมินและวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายภายในองค์กรจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่พันธวณิช เรามีทีมที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่าย โดยการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ควบคู่กับการให้คำปรึกษาทางกลยุทธ์ ลดต้นทุนสำหรับองค์กร รวมไปถึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินความเสี่ยง เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืน