ประโยชน์ของการใช้ระบบ e-Auction ในช่วงโควิด-19

ประโยชน์ของการใช้ระบบ e-Auction ในช่วงโควิด-19

ประโยชน์ของการใช้ระบบ e-Auction ในช่วงโควิด-19

การใช้ระบบ e-Auction เป็นที่ยอมรับและได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั้งองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐบาลหลายแห่งซึ่งใช้งานกันอยู่เพื่อให้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีความรวดเร็วและมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ด้วยมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กำหนดให้พวกเราส่วนใหญ่ต้องทำงานจากระยะไกล ระบบ e-Auction ช่วยให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการสามารถร่างข้อเสนอ และผู้ประมูลงานเดินหน้าต่อโดยที่ยังคงรักษาแนวทางปฏิบัติเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคมได้

การทำงานของระบบประมูลออนไลน์

แบบเดียวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบดั้งเดิม ผู้ทำคำเสนอซื้อที่ใช้ระบบ e-Auction ต้องระบุกำหนดเวลาและขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดอย่างชัดเจน เมื่อผู้เสนอขายลงทะเบียนแล้วก็จะสามารถดาวน์โหลดเอกสารการเสนอราคาและส่งเอกสารข้อเสนอขั้นสุดท้ายหรือแบบฟอร์มได้อย่างปลอดภัย (บางครั้งมีการใช้รหัสการเข้าถึงเฉพาะสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติม)

ประโยชน์ของการเปลี่ยนมาใช้ระบบ e-Auction

ในช่วงที่โลกของเรากำลังเผชิญวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 การนำ e-Auction มาใช้มีประโยชน์มากมาย และมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เห็นได้ชัดว่าการเสนอราคาด้วยรูปแบบ online ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายที่เข้าร่วมการประมูล ลดการใช้สำเนาเอกสารในรูปแบบกระดาษ สามารถเข้าร่วมประมูลได้จากทุกสถานที่ ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาอยู่ในสถานที่เดียวกัน

สามารถติดตามและจัดการการรับส่งเอกสารการประมูลได้ง่ายขึ้น และทำให้ผู้ประเมินแบบประมูลเข้าถึงเอกสารได้ง่ายจากทุกที่ผ่านระบบเครือข่าย online ที่ปลอดภัย กระบวนการนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประมูลด้วยเช่นเดียวกัน ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ ยังสามารถกระตุ้นซัพพลายเออร์จำนวนมากให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเสนอราคามากขึ้น ผลลัพธ์ก็คือ จะมีกระบวนการเสนอราคาที่แข่งขันกันมากขึ้น มีคู่ค้าที่มีศักยภาพมาให้พิจารณามากขึ้น เป็นผลดีต่อผู้ที่จัดหาสินค้าและบริการมากกว่าการใช้วิธีประมูลแบบเดิม

ท้ายที่สุดแล้ว e-Auction จะเข้ามาทดแทนวิธีประมูลงานแบบดั้งเดิม ด้วยประโยชน์ที่มีมากกว่าอย่างชัดเจน มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถจัดการประมูลได้ในทุกสภาวะ ไม่เว้นแม้แต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน

หากสนใจใช้บริการ e-Auction จากพันธวณิชสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-034-4300 ต่อ 4363, 4365 email: eauction@pantavanij.com หรือที่ Facebook : Pantavanij และเว็ปไซต์ https://www.pantavanij.com/eauction/