การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในระบบจัดซื้อ

การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในระบบจัดซื้อ

มีการนำเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านไอทีเข้ามาใช้ในองค์กรอย่างมากมาย สิ่งนี้ก็รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างและะบบจัดซื้ด้วยเช่นกัน ในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการการจัดซื้อและเหตุใดจึงจำเป็น สร้างให้เกิดประโยชน์ต่องค์กรธุรกิจอย่างไรบ้าง รวมทั้งสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในภายในองค์กรหรือบริษัทของคุณด้วย

บทบาทของเทคโนโลยีในระบบจัดซื้อ

เดิมทีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในระบบจัดซื้อมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดงานบางส่วนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ลดเวลาการทำงานลง ลดปัญหาข้อผิดพลาดด้านข้อมูลและช่วยให้ทีมจัดซื้อและติดตามความคืบหน้าของการจัดซื้อได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถรวบวมข้อมูลการจัดซื้อได้ทำให้เกิด big data ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นในโลกธุรกิจยุคใหม่ สามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์และสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรธุรกิจได้

ความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบจัดซื้อ 

เป็นไปได้ที่ฝ่ายจัดซื้อจะหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีกับระบบจัดซื้อและยังทำงานของพวกเขาในแบบดั่งเดิม โดยอาจจะมองเรื่องของความยุ่งยากที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความไม่มั่นใจในเรื่องความเสถียรของการใช้งาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียให้กับการใช้ระบบจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่อย่างไรก็ดีด้วยวิธีการการจัดซื้อในแบบเก่าต่างมีจุดอ่อนมากมายทั้งเรื่องความโปร่งใส ขั้นตอนในการทำงานที่เสียเวลามาก รวมทั้งการที่ไม่สามารถทำส่วนประหยัดได้อย่างที่ควรจะเป็น และนี่คือสาเหตุที่ควรจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ระบบจัดซื้อ 

 

ลดเวลาการทำงาน ลดความผิดพลาด

เนื่องจากมักจะมีข้อมูลจำนวนและเอกสารจำนวนมากในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจึงอาจเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ไม่มีความผิดพลาด การนำเทคโนโลยีระบบจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ eProcurement และการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบคลาวด์ทำให้องค์กรสามารถทำงานด้านการจัดซื้อได้สะดวกขึ้น มีการใช้เวลาและพื้นที่น้อยลงในการจัดการข้อมูลที่สำคัญต่อการจัดซื้อ ลดความผิดพลาดในการทำงาน สามารถเรียกดูข้อมูลในการจัดซื้อได้ทุกขั้นตอนและรวดเร็ว 

 

ทำให้เกิดส่วนประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนเรื่องการจัดซื้อขององค์กรสามารถทำได้ดีกว่าแบบดั้งเดิม ดังนั้นการสร้างส่วนประหยัดให้กับองค์กรสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยี AI และ RPA เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งในทุกวันนี้สามารถทำนายราคาสินค้าล่วนหน้าได้แล้วดังนั้น การนำ eProcurement เข้ามาใช้นอกจากจะสร้างส่วนประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรแล้ว ยังสร้างโอกาสและข้อได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งอีกด้วย   

 

สำหรับผู้ที่สนใจในบริการระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ บริการ eAuction บริการทีมที่ปรึกษาในการสร้างส่วนประหยัดให้กับองค์กรหรือ cost reduction และบริการอื่นๆ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดของบริการต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.pantavanij.com/