The Future of Procurement ระบบจัดซื้อที่ธุรกิจยุคใหม่ต้องรู้

Strategic-E-procurement-Software-Reduces-Costs

การจัดซื้อแห่งอนาคต (The Future of Procurement)

ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งที่สามารถช่วยตอบโจทย์การทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโซลูชันแห่งอนาคตที่หยิบมาใช้งานในองค์กรจะมีทั้งการใช้งานผ่านระบบคลาวน์ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้งานบนคอมพิวเตอร์ในบริษัท, การใช้ AI เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ วิเคราะห์ วางแผนระบบข้อมูล, การนำ Big Data เข้ามาใช้วิเคราะห์และเรียนรู้ ใช้คาดการณ์ถึงอนาคตของธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม และช่วยในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความต้องการในอนาคต ไปจนถึงการนำระบบจัดซื้อเข้ามาใช้งานเพื่อลดภาระของฝ่ายจัดซื้อและวางแผนสำหรับการบริหารงานในอนาคตให้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม

การนำเทรนด์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ระบบการจัดซื้อภายในองค์กรให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะด้วยรูปการจัดการที่ชาญฉลาด ช่วยผ่อนแรงและมีความถูกต้องสอดคล้องกับการบริหารงานสูง จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบที่มีฟังก์ชันเหล่านี้คือรูปแบบของระบบจัดซื้อแห่งอนาคต (The Future of Procurement) ที่สามารถนำมาต่อยอดกับการจัดซื้อทางออนไลน์ และยังนำมาปรับใช้ในการบริหารงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งองค์กรและเหล่าซัพพลายเออร์ได้

The Future of Procurement สามารถสนับสนุนงานของฝ่ายจัดซื้อได้อย่างไรบ้าง?

คงปฎิเสธไม่ได้ว่าการทำงานด้านฝ่ายจัดซื้อนั้นมีความกดดันสูง เพราะนอกจากจะต้องดูแลผลประโยชน์ขององค์กรแล้ว ยังจะต้องดำเนินงานด้านการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และจะต้องมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์สำหรับการจัดซื้อในอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เห็นการทำงานในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรอีกด้วย ฉะนั้นการมองหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงก็จะช่วยลดความกดดันได้เป็นอย่างดี
ด้วยการบริหารงานด้านระบบจัดซื้อในปัจจุบันมีรูปแบบระบบที่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงาน รองรับการเรียกดูข้อมูลทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งเหมาะสมกับการทำงานในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และช่วยจัดการกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับการจัดซื้อในอดีตได้อย่างเห็นผล ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาสินค้าหรือบริการได้ตามที่ต้องการ รวมถึงยังมีความแสดงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการสร้างกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเพื่อการต่อรองในเรื่องของราคาหรือคุณภาพของสินค้า การวางแผนการสั่งซื้อ ไปจนถึงงานภายในฝ่ายจัดซื้อทั้งการแจ้งหนี้ การกระทบยอดและการชำระเงิน เป็นต้น
เมื่อมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จะทำให้ฝ่ายจัดซื้อมีเวลาในการวางแผนการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแค่ภายในเดือนนี้หรือปีนี้เท่านั้น แต่สามารถวางแผนและคาดคะเนสำหรับปีถัดๆ ไป นอกจากนี้ระบบยังสามารถช่วยวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาการบริหารในองค์กรได้อีกด้วย

ระบบจัดซื้อแห่งอนาคตเพื่อการวางกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดต้นทุน เพื่อให้ได้สินค้าและบริการในราคาที่ถูกกว่า
ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับความต้องการขายของตลาด อำนาจต่อรอง และความต้องการภายในองค์กร
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์
วิเคราะห์รายจ่ายของการสั่งซื้อสิ่งต่างๆ เพื่อนำมาจัดการและวางกลยุทธ์ให้เหมาะสม

เพื่อให้การจัดซื้อในอนาคตเป็นไปอย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้น การเลือกใช้โซลูชันเพื่อรองรับ The Future of Procurement จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

Pantavanij มาพร้อมกับระบบจัดซื้อ E-Procurement ตัวช่วยสำหรับองค์กรธุรกิจเพื่อตอบโจทย์การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน ลดต้นทุนและช่วยในการวางแผนค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด