กรุงเทพฯ

บริษัท พันธวณิช จำกัด

ชั้น 31 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/94 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์
8:30 น. ถึง 17:30 น.

เบอร์โทร

02-034-4300

เชียงใหม่

บริษัท พันธวณิช จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

เลขที่ 45 ถ.อัษฎาธร ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์
8:30 น. ถึง 17:30 น.

เบอร์โทร

084-075-3519

ประเทศเวียดนาม

บริษัท พันธวณิช จำกัด (ประเทศเวียดนาม)

Level 21, Vietcombank Tower, No. 5 Mê Linh Square, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์
8:30 น. ถึง 17:30 น.

เบอร์โทร

+84 (0) 28 3827 1963

แฟกซ์

+84 (0) 28 3827 1899

อีเมล

info@pantavanij.com

 

ยินดีพูดคุยและให้คำปรึกษา