ระบบ e-Procurement และ Procurement ต่างกันอย่างไร

eprocurement-vs-procurement

ความแตกต่างระหว่างระบบ e-Procurement และระบบ Procurement

ในระบบธุรกิจ การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นหนึ่งสิ่งที่ทุกองค์กรต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ไปจนถึงเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการทำงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบเดิมนั้นจะเป็นการทำงานจากเอกสารเป็นหลัก ซึ่งจะมีความแตกต่างจากระบบ e-Procurement ที่เป็นการทำงานบนระบบออนไลน์ ที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของความถูกต้อง แม่นยำ และความรวดเร็ว

e-procurement-vs-procurement
e-procurement-vs-procurement

Procurement และ e-Procurement

Procurement

Procurement เป็นระบบจัดซื้อในรูปแบบเดิมที่ฝ่ายผู้จัดซื้อขององค์กรจะทำหน้าที่ในการสั่งซื้อสินค้าจากภายนอกองค์กร โดยในแต่ละครั้ง ฝ่ายจัดซื้อจะต้องทำการรวบรวมสินค้าและอุปกรณ์ที่ต้องการสั่งซื้อเพื่อที่จะได้สามารถค้นหาผู้ขายที่เหมาะสม ผ่านการเจรจาหรือเปรียบเทียบราคากับผู้ขายหลายราย หรืออาจจะเลือกใช้ผู้ขายรายเดิมเพื่อควบคุมงบประมาณการจัดซื้อก็ได้ ก่อนที่จะนำเสนอผู้อนุมัติเพื่อออกใบสั่งซื้อ และสั่งซื้อสินค้าหรืออุปกรณ์นั้นๆ
โดยส่วนใหญ่แล้ว Procurement ที่เป็นระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบเดิมนั้นจะใช้เวลาไปกับการทำงานเอกสารเป็นหลัก และอาจไม่ได้มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรองสินค้า ไปจนถึงการค้นหาผู้ค้ารายใหม่ๆ ที่เหมาะสม จึงอาจทำให้เสียโอกาสในการได้สินค้าที่มีราคาถูกลงและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

e-Procurement

ในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การจัดซื้อง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการใช้งานระบบ e-Procurement เพื่อให้การซื้อสินค้าสะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย หรือแม้กระทั่งการยื่นเพื่อขอซื้อภายในองค์กรและการยื่นขออนุมัติคำสั่งซื้อนั้นๆ เพราะด้วยระบบ e-Procurement จะเป็นระบบที่รวบรวมขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อในรูปแบบเดิมให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการเดียวผ่านการทำงานบนระบบออนไลน์ ลดขั้นตอนในการทำงาน ประหยัดเวลา และสามารถสั่งสินค้าไปจนถึงการจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งระบบ e-Procurement จะเข้ามาช่วยลดการทำงานผ่านเอกสาร ลดภาระงานที่ซ้ำซากลง เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อสามารถนำเวลาไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อวางแผนการจัดซื้อ และค้นหาผู้ขายรายใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร

e-Procurement ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ ตัวช่วยลดค่าใช้จ่ายธุรกิจ

ในปัจจุบันนี้ ระบบ e-Procurement เข้ามามีส่วนช่วยในการให้ฝ่ายจัดซื้อขององค์กรต่างๆ นั้นสามารถค้นหาและเลือกซื้อสินค้าในราคาที่ดีที่สุด ตรงกับความต้องการขององค์กร เพื่อช่วยในการลดต้นทุนของการจัดซื้อให้กับองค์กร ทำให้ในปัจจุบันนี้ ระบบ e-Procurement เข้ามามีส่วนช่วยกับการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในส่วนของราคาวัตถุดิบไปจนถึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตต่างๆ อีกทั้งยังสามารถควบคุมขั้นตอนและราคาของการจัดซื้อได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานและประหยัดเวลา รวมถึงช่วยเพิ่มความถูกต้องในการทำงานได้มากกว่า Procurement รูปแบบเดิมได้อย่างมากอีกด้วย

ระบบ e-Procurement และ Procurement ต่างกันอย่างไร

e-Procurement จากพันธวณิช

ระบบ e-Procurement จากพันธวณิชมาพร้อมกับระบบจัดซื้อออนไลน์ที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยในการอำนวยความสะดวกให้การจัดซื้อจัดจ้างได้ทำงานอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนในการทำงาน ผ่านระบบอัตโนมัติที่มีการบันทึกข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์และวางแผนการใช้จ่ายตลอดทั้งปีขององค์กรได้แม่นยำมากซึ่งระบบการจัดซื้อ e-Procurement จากพันธวณิช สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้การจัดซื้อจัดจ้างสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และเข้าถึงข้อมูลในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างง่ายดายตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อให้การสมัครใช้งาน e-Procurement จากพันธวณิชนั้นสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด คุณสามารถกรอกเอกสารได้ที่นี่ เพื่อให้พันธวณิชติดต่อกลับ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ e-Procurement สามารถติดต่อได้ที่ 02-034-4300 ต่อ 4330, 4465 หรือ sales@pantavanij.com