บทความ

30 ตุลาคม 2562
ทุกวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อวันนี้ไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าในเรื่องของประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้ระบบ eSourcing ข้อเท็จจริงจากการสำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ 200 รายพบว่าร้อยละ 68 ได้รับประโยชน์จากโมดูล eSourcing แล้ว
29 ตุลาคม 2562
ซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีโพรเคียวเมนต์ (eProcurement) ให้ประโยชน์มากมายแก่องค์กรที่ต้องการทำให้กระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของตนเองเป็นไปโดยอัตโนมัติ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายทั่วทั้งองค์กรได้ดีขึ้น
11 กันยายน 2562
ทุกวันนี้บริษัทต่างๆ กำลังเผชิญกับกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น และความตระหนักที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความยั่งยืนของสินค้าที่พวกเขาซื้อ ด้วยค่าเฉลี่ยร้อยละ 65 ของมูลค่าเพิ่มของบริษัทที่สร้างขึ้นโดยซัพพลายเออร์ ผู้บริโภค และหน่วยงานกำกับดูแล ทำให้ทุกวันนี้บริษัทต่างๆ ไม่เพียงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของตนเอง แต่ยังรวมถึงซัพพลายเออร์ของพวกเขาด้วย
11 กันยายน 2562
ตอนนี้คงไม่มีข้อโต้แย้งหากจะชี้ให้เห็นว่าการจัดซื้อไม่มีทางประสบความสำเร็จได้หากขาดการดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำของผู้คนที่มีอิทธิพลในธุรกิจ
11 กันยายน 2562
ทุกวันนี้หน่วยงานด้านการจัดซื้อหลายแห่งกำลังจับตาดูเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุดเพื่อช่วยให้พวกเขามีความคล่องตัว สามารถตอบสนองต่อการแข่งขัน และการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดีขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนโฟกัสทีมของพวกเขาจากการใช้ยุทธวิธีเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
11 กันยายน 2562
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีแผนกเฉพาะขึ้นมารับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อให้กับองค์กรอยู่แล้วตั้งแต่เรื่องเอกสารไปจนถึงอะไหล่สำหรับฝ่ายซ่อมบำรุงสายการผลิต แล้วทำไมเราถึงเสนอให้พนักงานในส่วนอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อด้วย
11 กันยายน 2562
รายงานด้านอุตสาหกรรมการเงินล่าสุดระบุอนาคตภาคธุรกิจผู้บริโภคในเอเชีย และในขณะที่ผู้บริโภคชาวจีนที่ใช้จ่ายกันอย่างอิสระ และชอบเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้นถูกคาดว่าจะเป็นตัวเร่งการเติบโต แต่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ไม่ควรถูกมองข้ามเช่นกัน
10 กันยายน 2562
จากการสำรวจล่าสุดของสถาบันด้านการจัดการอุปทานโดยถามคำถามง่ายๆ กับผู้ตอบแบบสำรวจว่า: “คุณเคยได้ยินเรื่อง RPA หรือไม่?” พบว่ามากกว่าร้อย 60 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 432 คนตอบว่าไม่เคยได้ยิน
10 กันยายน 2562
ด้วยแนวคิดของการนำเอาระบบอัตโนมัติและระบบดิจิตอลมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น ทำให้องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ การจัดหาไปจนถึงการทำสัญญา การจัดซื้อไปจนถึงการชำระเงิน การจัดการและควบคุม ซึ่งโซลูชั่นเหล่านี้ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานด้านการจัดซื้อและสามารถช่วยปกป้องคุณค่าที่ฝ่ายจัดซื้อสัญญาว่าจะส่งมอบให้แก่องค์กร

Get started with us! Pantavanij will drive your business forward.