บทความ

Supply-Chain-Finance
18 กันยายน 2563
ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเช่นนี้ ทำให้หลายๆ ธุรกิจต้องปรับตัว รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
SCF-banner
16 กันยายน 2563
ความท้าทายของการทำธุรกิจในปัจจุบัน คือการวางแผนทางการเงินเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้
Cost-Saving
11 กันยายน 2563
แน่นอนว่าเป้าหมายในการทำธุรกิจของเจ้าของกิจการ คือการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ
4 pillar eprocurement
31 สิงหาคม 2563
บริษัทผู้ผลิตที่ได้รับเงินทุนรอบแรกกำลังมีการประกาศหาผู้ช่วยฝ่ายบริหาร ซึ่งจะมีหน้าที่สนับสนุนทีมผู้บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล ประสานงานการบำรุงรักษาสถานที่และจัดการด้านการจัดซื้อและการเจรจาสัญญา
eprocurement for CEO
28 สิงหาคม 2563
ในปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากยิ่งขึ้น
30 กรกฎาคม 2563
ในขณะที่โลกเข้าใกล้สิ่งที่น่าจะเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ กำลังพูดถึง "นวัตกรรมที่จะทำให้ผ่านพ้นวิกฤต"
30 กรกฎาคม 2563
โครงสร้างการจัดซื้อแบบไฮบริดซึ่งรวมฐานการจัดซื้อแบบรวมศูนย์กับทีมผู้ซื้อที่กระจายตัวออกไปได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการกำกับดูแลระดับโลกและระดับท้องถิ่น
22 มิถุนายน 2563
หนึ่งในประโยคคำพูดที่ทรงพลังและติดหูมากที่สุดจากภาพยนตร
22 มิถุนายน 2563
การขาดการสื่อสารสามารถทำลายหลายสิ่งหลายอย่างได้ ตั้งแต่

Get started with us! Pantavanij will drive your business forward.