เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินด้วย Supply Chain Finance

SCF-banner

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจด้วย Supply Chain Finance

ความท้าทายของการทำธุรกิจในปัจจุบัน คือการวางแผนทางการเงินเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากในองค์กรไม่มีเงินทุนสำรองเพื่อหมุนเวียน ก็อาจจะทำให้การดำเนินธุรกิจสะดุดและเกิดการชะลอตัวลงได้ ซึ่งปัจจุบันบริการอย่าง Supply Chain Finance จึงเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับหลายๆ ธุรกิจ ทั้งยังช่วยเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

 

Market-trading

 

Supply Chain Finance เพิ่มความคล่องตัวกับธุรกิจอย่างไร

พันธวณิชมาพร้อมกับ Supply Chain Finance ตัวช่วยที่จะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินงานได้อย่างไม่สะดุด หนึ่งในบริการที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนภายในองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ MSMEs ที่อยู่ในระบบของพันธวณิช ที่สามารถใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อยื่นขอสินเชื่อได้อย่างง่ายดาย ทำให้สถาบันการเงินมีข้อมูลของผู้ยื่นกู้มากเพียงพอสำหรับนำไปประกอบการพิจารณาได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมช่วยให้กระบวนการขอสินเชื่อและการอนุมัติดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

Supply Chain Finance จาก Pantavanij

Supply Chain Finance อีกหนึ่งตัวช่วยที่เข้ามาเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยระบบ Supply Chain Finance จากพันธวณิช จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันทางการเงินในการขอสินเชื่อ โดยจะให้บริการกับลูกค้าที่อยู่ในระบบของพันธวณิชสองปีขึ้นไป และใช้เพียงใบ Invoice เพื่อขออนุมัติวงเงินเท่านั้น นอกจากนี้ สินเชื่อประเภทนี้ยังช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับวงจรธุรกิจคู่ค้าได้อย่างทั่วถึง และให้คุณหมดกังวลเกี่ยวกับการยื่นขอสินเชื่อเพื่อนำเงินไปหมุนเวียนในระบบธุรกิจ

ทำไมถึงต้องยื่น Supply Chain Finance กับพันธวณิช

ปัจจุบัน ธนาคารหลายๆ แห่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Supply Chain Finance กันมากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดที่ธนาคารมักจะให้การปล่อยกู้เพียงแค่คู่ค้ารายใหญ่ที่มีสถานะทางการเงินที่ดี ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินกู้ได้ยากกว่า ในขณะเดียวกันการดำเนินงานธุรกิจ มีความจำเป็นจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้กิจการดำเนินไปได้อย่างคล่องตัว การเลือกยื่นขอสินเชื่อ Supply Chain Finance กับทางพันธวณิชนั้น จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ยื่นเอกสารสำหรับขอกู้ และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับสถาบันทางการเงินจากข้อมูลดิจิทัลบนระบบ เพื่อง่ายต่อการพิจารณาปล่อยกู้และประเมินความเสี่ยงได้ดีและแม่นยำมากกว่าเดิม

ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องให้มากยิ่งขึ้น Supply Chain Finance จากพันธวณิชจะทำให้คุณได้รับโอกาสที่ดีกว่า รวดเร็วกว่า สะดวกกว่า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด

สามารถยื่นขอสินเชื่อ Supply Chain Finance จากพันธวณิชได้ ที่นี่