วิธีการลดต้นทุนบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

Cost-Saving

วิธีการลดต้นทุนบริษัท

แน่นอนว่าเป้าหมายในการทำธุรกิจของเจ้าของกิจการ คือการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ เพราะธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ ปัจจัยที่จะบ่งบอกได้เป็นอย่างดีก็คือรายได้จากการดำเนินงาน แต่การจะสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องหากลยุทธ์อื่นๆ เข้ามาร่วมบริหารงานด้วย หนึ่งในวิธีที่หลายๆ บริษัทเลือกใช้ คือวิธีการลดต้นทุนบริษัท เพราะนอกจากจะเห็นผลอย่างชัดเจนแล้วยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างดี ซึ่งที่พันธวนิชเอง เรามีวิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายบริษัทในแบบยั่งยืน ด้วยวิธีต่อไปนี้

1. ประเมินและวิเคราะห์
วิธีการลดต้นทุนบริษัทในแบบพันธวนิชคือการประเมินและวิเคราะห์ประเภทของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท วิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ วิเคราะห์ข้อมูลผู้ขาย และวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและบริการ ก่อนที่เราจะนำข้อมูลไปปรับปรุง และจัดการบริหารงานแบบใหม่ในครั้งต่อไป ในขณะเดียวกันเรายังคงรักษาโครงสร้างของบริษัท และขั้นตอนการทำงาน รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าเอาไว้ด้วยเช่นกัน

2. กำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างส่วนประหยัด
หลังจากที่เราได้ทำการประเมินและวิเคราะห์ เราจะทำการกำหนดกลยุทธ์ใหม่ เพื่อตัดค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ออกไป และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มผู้ขายใหม่ การใช้อำนาจจากปริมาณซื้อ การบริการความสัมพันธ์กับผู้ขาย การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการซื้อให้มากยิ่งขึ้น
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปปฏิบัติจริง
เมื่อมีการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดกลยุทธ์แล้ว การได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก็มีความสำคัญเช่นกัน ที่พันธวนิชเรามีที่ปรึกษามืออาชีพด้านเทคนิคการลดต้นทุนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม และสามารถให้คำปรึกษาที่ผู้บริหารสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการทำ Cost Saving หรือตัวอย่างที่น่าสนใจ

● จ้าง Outsource เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องสวัสดิการ ที่มาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญ และถนัดงานเฉพาะด้านนั้นๆ โดยตรง
● นำเทคโนโลยีเข้ามาสื่อสารเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น แทนที่จะโทรศัพท์หาลูกค้า อาจเปลี่ยนเป็นการส่งอีเมล หรือโทรฯ/ส่งข้อความผ่านแอปฯ ฟรีต่างๆ ที่รองรับอยู่ในปัจจุบัน
● เพิ่ม Supplier เจ้าใหม่เพื่อมาร่วมเสนอราคาที่ดีที่สุด และยังเป็นการช่วยให้ผู้บริหารถึงต้นทุนการผลิตที่แท้จริง
● ชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บจากธนาคารในกรณีที่ใช้บัตรเครดิต
● ใช้ Software เข้ามาช่วยบริหารงานเพื่อลดความยุ่งยากและลดข้อผิดพลาด อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาการทำงานได้อีกด้วย
ถึงแม้ว่าเทคนิคการลดต้นทุนที่กล่าวมาจะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย เพียงตัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ออกไปก็สามารถลดต้นทุนได้แล้ว แต่ในความเป็นจริงนั้น หากเราไม่มีการประเมินและวิเคราะห์เรื่องค่าใช้จ่ายภายในองค์กรอย่างแม่นยำและถูกต้อง ก็อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรลดลง และกลายเป็นว่าสามารถแก้ปัญหาได้เพียงแค่ในระยะสั้นเท่านั้น ที่พันธวนิช เรามีการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลที่มีความแม่นยำ ควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมั่นใจได้ว่า เราไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรแก้ปัญหาได้ในระยะยาว แต่ยังช่วยให้องค์กรสามารถสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนด้วย