โมเดลการจัดซื้อแบบไฮบริดสู้วิกฤต

โครงสร้างการจัดซื้อแบบไฮบริดซึ่งรวมฐานการจัดซื้อแบบรวมศูนย์กับทีมผู้ซื้อที่กระจายตัวออกไปได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการกำกับดูแลระดับโลกและระดับท้องถิ่น การปรับขนาด และความสามารถในการปรับตัวถูกผสมผสานเข้าด้วยกัน แล้วพวกเขายังทำงานไปตามแนวทางปฏิบัติหรือไม่

 

จากมาตรวัดทั้งหมด ผู้ตอบแบบสอบถามสำรวจระบุว่าโครงสร้างการดำเนินงานแบบไฮบริดมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อน้อยกว่าแบบรวมศูนย์ การวิเคราะห์พบว่าโครงสร้างการดำเนินงานแบบรวมศูนย์มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องของการสนับสนุนการประหยัดต้นทุน การปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อัตราการสร้างนวัตกรรม และอื่นๆ

 

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแบบไฮบริดซึ่งเห็นด้วยว่าการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานจากรูปแบบปัจจุบันว่าจะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นนั้นมีมากกว่าผู้ที่มีโครงสร้างแบบรวมศูนย์ถึงสามเท่า ในขณะที่มีข้อมูลพอที่จะทำการเปรียบเทียบโครงสร้างแบบไฮบริดกับโครงสร้างแบบกระจายศูนย์เพื่อค้นหาว่าการใช้โมเดลไฮบริดนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ไร้ประสิทธิภาพ และไม่ได้ผลที่สุด

 

ท่ามกลางความชะงักงันจากโควิด-19 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อที่ชาญฉลาดจะยังคงมองหาโอกาสในการปรับปรุงการนำเสนอคุณค่าของการทำงาน หนึ่งในโอกาสดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในรูปแบบการปรับแต่งเล็กน้อยหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดซื้อทั้งหมด ก่อนที่จะยกเลิกหรือแม้แต่แก้ไขโมเดลของตนเอง ผู้นำควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับประโยชน์ ข้อเสีย ความเสี่ยง ความท้าทาย และทางเลือกต่างๆ ก่อนลงมือ

 

ตามทฤษฎีแล้ว โมเดลการดำเนินงานแบบไฮบริดสัญญาว่าจะให้ความสมดุลและความคล่องตัวซึ่งโมเดลแบบรวมศูนย์และแบบกระจายศูนย์ให้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ชี้ให้เห็น องค์กรแบบไฮบริดอาจมีความซับซ้อน สับสน และไม่ให้ผลิตภาพมากนัก

 

ในกรณีที่มีการพึ่งพาซึ่งกันและกันในระดับโลก ความสัมพันธ์ระหว่างทีมระดับโลกและระดับท้องถิ่นบางครั้งมีเรื่องของการเมืองมาเกี่ยวข้อง ซึ่งคนมาทีหลังมักจะมองว่าคนมาก่อนเป็นเหมือน ‘หอคอยงาช้าง’ ที่กำหนดนโยบายและกลยุทธ์โดยไม่เห็นคุณค่าความเป็นจริงของแหล่งจัดหา ตามรายงานในโครงสร้างไฮบริดความผิดพลาดในการจัดการสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย และจะทำให้บทบาทและความรับผิดชอบไม่ชัดเจน หรือแม้แต่เป็นอันตรายต่อการพัฒนาอาชีพของพนักงาน

 

แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไม่ตก องค์กรจำนวนมากได้ค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากโครงสร้างการทำงานแบบไฮบริด โครงสร้างแบบรวมศูนย์ และกระจายศูนย์  ตัวอย่างเหล่านี้คือความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีโครงสร้างการทำงานแบบไหนจะมาทดแทนสิ่งนี้ได้