Start with Data เข้าเส้นชัยจากการใช้ข้อมูล

Start with Data เข้าเส้นชัยจากการใช้ข้อมูล

ทำไมการขับเคลื่อนด้วย Data หรือการใช้ข้อมูล ถึงสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และกระตุ้นการเพิ่มยอดขายบนระบบ PI ได้ 


ลดความผิดพลาด Human Error

ความสามารถของระบบ PI ที่ผู้ขายสามารถใช้ในฟังก์ชั่นเพื่อเป็นผู้ช่วยในการปรับเปลี่ยนเป็นกระบวนการแบบออนไลน์ เพื่อการแทนที่รวมถึงควบคู่ไปกับการทำงานของมนุษย์ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดทาง human error ทั้งในด้านกระบวนการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความถูกต้องข้อมูล ที่มีจำนวนมากและละเอียด


การจัดระเบียบข้อมูล

ผู้ขายสามารถใช้ระบบ PI เป็นพื้นที่และแหล่งจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล เป็นฐานหลักที่นำไปใช้ในการสร้างระเบียบของข้อมูลภายนอกระบบ หรือใช้การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ระบบออกแบบมาให้ ด้วยการจัดระเบียบตามตัวแปรที่สำคัญ มาพร้อมการแสดงผลแบบอัตโนมัติ ที่เรียกดูในรูปแบบต่าง ๆ สร้างระเบียบข้อมูลให้สามารถนำไปใช้งานในมิติที่ต้องการ ได้แบบยืดหยุ่น


การป้องกันการสูญหาย

ระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบ PI จะอยู่บนคลาวด์ ทำให้ช่วยลดปัญหาข้อมูลเสียหายหรือสูญหายจากปัญหาระบบเครือข่าย หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ และยังสามารถเรียกได้ดูได้จากต่างอุปกรณ์กัน เมื่อต้องทำงานทางไกล 


ความสะดวกในการเรียกดู

ข้อมูลแบบเรียลไทม์ในระบบ PI จะซิงค์และสามารถเรียกดูได้อย่างไหลลื่นบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้การทำงานทางไกลหรือไฮบริด สามารถเริ่มต้นได้ไว โดยไม่ต้องพบกับปัญหาต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ อย่างเช่นการอัปเดต เพราะผู้ขายสามารถใช้ระบบ PI โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม


การรักษาความปลอดภัย

แพลตฟอร์มการสร้างรายได้จากข้อมูล PI ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลมาเป็นอันดับแรก ตั้งแต่การให้ความยินยอมของผู้ใช้บริการทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยเฉพาะข้อมูลที่แสดงนั้น ยังคงไว้ซึ่งความได้เปรียบได้อย่างที่ควรจะเป็น อีกทั้งยังป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลออกไปสู่ภายนอกแพลตฟอร์ม และนโยบายการตรวจสอบผู้ใช้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ