ลดส่งท้าย บ๊าย บาย… ความ Error! PI ช่วยลดความผิดพลาดด้านไหนบ้าง

ลดส่งท้าย บ๊าย บาย... ความ Error! PI ช่วยลดความผิดพลาดด้านไหนบ้าง

ช่วยลดและปรับปรุงความผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยลง อุดช่องว่างของปัญหาทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

 

ความผิดพลาดด้านมนุษย์

ให้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ทำหน้าที่แทนในงานแมนนวลที่ต้องทำซ้ำ ๆ  ช่วยให้มนุษย์มีเวลากับบทบาทด้านกลยุทธ์มากขึ้น

 

ความผิดพลาดด้านหน่วยข้อมูล

สร้างโครงสร้างใหม่ในการจัดการข้อมูลมหาศาล ให้สามารถเพิ่ม/แก้ไขและเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติ ถูกต้อง ทันสมัย เรียกดูได้ตลอดเวลา

 

ความผิดพลาดด้านอุปกรณ์

ก้าวข้ามปัญหาด้านขีดจำกัดของอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการทำงาน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ใช้งานง่าย ไม่กินสเปค คล่องตัว ไม่ต้องลงโปรแกรมหรืออัปเกรดสเปคให้สูงขึ้น

 

ความผิดพลาดด้านการจัดเก็บ

หมดปัญหาการสร้างรายงานตามจังหวะธุรกิจที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะรายปี รายเดือน รายวัน หรือรายชั่วโมง ก็สามารถให้หุ่นยนต์และ AI ทำหน้าที่แทนได้