ลึก คม ครบ คู่มืออ่าน Sales Performance เข้าใจง่าย

ประเมินประสิทธิภาพและวัดผลการเสนอขายในการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยศูนย์กลางการบริหารการขายที่ตอบสนองจังหวะธุรกิจของคุณ ได้อย่างตรงใจ ในทุกเวลาที่ต้องการ กับ PI Manage Center พร้อมฟังก์ชั่น Sales Performance ที่เข้าใจง่าย ลึก คม ครบ 

 

คะแนนการขายของคุณ

ทบทวนและติดตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ จากคะแนนที่ผู้ซื้อรีวิวให้ พร้อมสถิติการเข้าชมโปรไฟล์และสินค้า ไปจนถึงการแปลงไปเป็นใบขอซื้อ

 

คุณภาพของหน้าร้านออนไลน์

ช่วยคุณจัดการสินค้าในสโตร์ออนไลน์ ให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาทั้งการเพิ่มจำนวนและการปรับปรุงแก้ไข สินค้าที่มีอยู่

 

สินค้าขายดี/ขายไม่ดี

เจาะสินค้าที่มียอดขายสูงสุด และน้อยสุด ให้เห็นอัตราส่วนแบบชัดเจน เพื่อขยายผลหรือ ปรับปรุง ไปจนถึงการทำแผนส่งเสริมการขาย

 

การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

อยู่ในสายตาของผู้ซื้อและรักษาพื้นที่ในตลาดให้ได้เปรียบอยู่เสมอ ผ่านการวิเคราะห์คู่แข่งที่เหมือนกับคุณและสินค้าที่กำลังเป็นที่ต้องการล่าสุด

 

ที่เดียวที่คุณจะวัดผลการเสนอขายในการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ได้แบบลดการคาดเดา