แจกสูตร ใช้ PI ใน 1 วัน ฉบับนักการตลาด

แจกสูตร ใช้ PI ใน 1 วัน ฉบับนักการตลาด

แพลตฟอร์มการสร้างรายได้จากข้อมูล PI (พาย) นอกจากจะเป็นระบบสำหรับผู้ขายแล้ว ยังสามารถให้เจ้าหน้าที่ในหลายบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการขาย โดยเฉพาะ นักการตลาด เป็นผู้ใช้งานได้เช่นเดียวกัน ด้วยความสามารถที่ตอบโจทย์การทำการตลาดระหว่างการขายแบบธุรกิจต่อธุรกิจ อย่างแท้จริง


วิเคราะห์คู่แข่ง

เมื่อการเข้าใจคู่แข่งมีความสำคัญมากพอ ๆ กับ การเข้าใจลูกค้า ซึ่งบนแพลตฟอร์ม PI สามารถตอบสนองผู้ใช้ในบทบาทนักการตลาด ในการปรับปรุงการสื่อสารหรือการพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้มีความน่าสนใจเหนือกว่าคู่แข่งอยู่เสมอ จากข้อมูลการวิเคราะห์การขายของคู่แข่งแบบเรียลไทม์ ที่สามารถสำรวจอัปเดตได้ตลอดเวลา


สำรวจความต้องการซื้อ

ผู้ใช้ในฐานะนักการตลาดสามารถประเมินปริมาณความต้องการซื้อจากผู้ซื้อทั้งหมดในระบบได้ในที่เดียว ซึ่งแตกต่างจากการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพราะข้อมูลที่แสดงบนระบบ PI เป็นข้อมูลการจัดซื้อขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าการซื้อขายต่อปี กว่า 2 แสนล้านบาท ผ่านระบบเดียวกันกับที่ใช้ขับเคลื่อน PI ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในด้านข้อมูลที่มีความถูกต้อง และเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าทางด้านธุรกิจ เปลี่ยนโฉมการบริหารการตลาดให้เป็นไปตามเมกะเทรนด์


ดูสถิติย้อนหลัง

การใช้สถิติ เรียกได้ว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกในการทำการตลาดยุคดิจิทัล เลยก็ว่าได้ ทั้งในด้านการสรุปผล การปรับปรุงกลยุทธ์ และการออกแบบแคมเปญต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้ในบทบาทนักการตลาด สามารถใช้งานระบบ PI ในการดูสถิติ เพื่อใช้ในงานเสนอขายในงานจัดซื้อได้โดยเฉพาะ เพราะ AI ที่ใช้ในขับเคลื่อน ถูกฝึกฝนมาเพื่องานจัดซื้อโดยเฉพาะ ทำให้สามารถวิเคราะห์การตลาดที่ตรงกับการจัดซื้อได้อย่างแม่นยำ ต่างจากการใช้แอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่เน้นไปในด้านการตลาดแบบวงกว้าง


ดูการแนะนำกลยุทธ์การขาย

ความสามารถของระบบ PI ในด้านการแนะนำกลยุทธ์ในการขาย จะแสดงในรูปแบบการสรุปภาพรวมในมิติต่าง ๆ อย่างเช่น การปรับปรุงปริมาณการขายให้เหมาะสมกับความต้องการตามหน่วยงานต่าง ๆ ของผู้ซื้อ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขายสามารถปรับปรุงข้อเสนอและทำโปรโมชั่นได้คุ้มค่า และคล่องตัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ซื้อในด้านการให้ข้อเสนอที่ตรงใจมากขึ้นนั่นเอง


สำรวจโปรไฟล์ลูกค้า

ผู้ใช้งานระบบ PI ในฐานะนักการตลาด สามารถใช้ PI เป็นแหล่งในการค้นหาและสำรวจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ ๆ ได้ ผ่านฟีเจอร์ฟังก์ชั่น ได้ตั้งแต่กระบวนการค้นหารายชื่อ คัดกรอง ขอช่องทางการติดต่อ วิเคราะห์ หรือส่งข้อความพูดคุยโต้ตอบ โดยผ่านระบบทั้งหมด ซึ่งช่วยปรับโฉมในการฟูมฟักลูกค้าใหม่ รวมถึงยังลดต้นทุน ลดเวลา ในการเดินทางติดต่อและนัดพบกับผู้ติดต่อ ตัวแทนของลูกค้ารายใหม่ ๆ ได้อีกด้วย