ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา

The most important thing in eProcurement is transparency, can trace back to all the processes

———————————-

ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและวางแผนองค์กร

กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น