2562 ปีแห่งการแบ่งปันวัตถุประสงค์ และความท้าทาย ด้านการจัดซื้อ

ในปี 2562 ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ สามารถช่วยให้วัตถุประสงค์ของพวกเขาก้าวหน้าขึ้นได้โดยการประสานงานกับเพื่อนร่วมงานในฝ่่ายการเงินเพื่อการค้า และฝ่ายความยั่งยืน

วัตถุประสงค์และความท้าทายของทั้งสามกลุ่มที่ดูเหมือนมีลักษณะแตกต่างกันนั้นมีความสอดคล้องกันมากกว่าที่คุณคิด ดังนั้นการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 

แบ่งปันวัตถุประสงค์

การสำรวจผู้บริหา ฝ่ายจัดซื้อ (CPO) ในปี 2561 ของดีลอยต์แสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งความสำคัญสูงสุดสำหรับหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อยังคงเป็นเรื่องของการประหยัดต้นทุน และกลยุทธ์หลักของพวกเขาคือการรวมการใช้จ่าย

การจัดการกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวาระ ด้านการจัดซื่อ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นมีความสอดคล้องกันมากขึ้น ส่วนในการวิจัยของ procurementleaders พบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อการค้าต้องการรวมความยั่งยืนเข้ากับข้อเสนอของพวกเขาอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้มีการทำงานร่วมกัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนยินดียอมรับความพยายามที่จะรวมการใช้จ่ายระหว่างแหล่งรวมของซัพพลายเออร์ที่มีขนาดเล็กลง รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องของ CSR ด้วย อันที่จริงการทำงานกับซัพพลายเออร์เธียร์หนึ่งกลุ่มเล็กๆ สามารถช่วยมุ่งเน้นความพยายามด้านความยั่งยืน และปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนนี้

ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาซัพพลายเออร์ที่อยู่เหนือขึ้นไป ทุกคนที่เกี่ยวข้องต่างเห็นพ้องต้องกันว่าความสามารถในการมองเห็นที่ดีขึ้นและห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกันนั้นเป็นสิ่งที่ดี สำหรับฝ่ายความยั่งยืน มันจะช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น สำหรับฝ่ายจัดซื้อ มันจะช่วยในการจัดการความเสี่ยง และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอุปทาน และสำหรับฝ่ายการเงินเพื่อการค้า มันจะเปิดโอกาสในการจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทในวงกว้างด้วยชุดข้อเสนอในการให้บริการที่กว้างขึ้น

ท้ายสุดทุกคนต้องการระบบดิจิทัล การเงินของซัพพลายเชนในระบบดิจิทัลกำลังแซงหน้ากลไกทางการเงินเพื่อการค้าแบบดั้งเดิม หัวหน้าผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อกำลังมองหากระบวนการดิจิทัลของพวกเขา ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนกำลังใช้เครื่องมือดิจิทัล อย่าง  ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

แบ่งปันความท้าทาย

ทั้งสามกลุ่มมีความท้าทายหลายๆ อย่าง อย่างแรกคือวิธีที่พวกเขาใช้วัดประสิทธิภาพความยั่งยืนของซัพพลายเออร์ในทุกระดับของห่วงโซ่อุปทาน วิธีการใช้ใบรับรอง การตรวจสอบ และการวัดความยั่งยืนแบบดั้งเดิมอื่นๆ กำลังถูกตั้งคำถาม และเมื่อจำนวนของฐานข้อมูลและเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้นความซับซ้อนยิ่งมากขึ้นตาม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อการค้าจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องนี้ในการทำความรู้จักลูกค้าของตัวเอง และองค์กร ด้านการจัดซื้อ ต้องพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาถามหา และต้องการ

ความท้าทายอีกอย่างที่ทั้งสามเผชิญอยู่คือการพยายามทำลายระบบแบบไซโล ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนจำเป็นต้องเข้ามาทำงานร่วมกับฝ่ายการเงิน และฝ่ายจัดซื้อ แต่พวกเขามักจะไม่คุยภาษาเดียวกัน ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายการเงินสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

ซัพพลายเออร์ที่ยั่งยืน และซัพพลายเออร์ที่มีประสิทธิภาพสูง แต่พวกเขาต้องการรับรู้ข้อเท็จจริงนี้มากขึ้น

ท้ายที่สุดการมีส่วนร่วมและเข้าถึงซัพพลายเออร์ต้นน้ำเป็นประเด็นสำคัญสำหรับทุกคน ฝ่ายจัดซื้อ รู้ว่าห่วงโซ่อุปทานมีความเสี่ยงที่สุดแฝงตัวอยู่ และสิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ถือเป็นเรื่องท้าทายที่สุดสำหรับพวกเขา การเงินเพื่อการค้าทำให้มองเห็นโอกาสในการจัดหาเงินทุนในห่วงโซ่ แต่พวกเขายังต้องการการเข้าถึงที่ดีขึ้นเพื่อให้สามารถแยกแยะโอกาสซึ่งจะทำให้พวกเขากลายเป็นที่น่าสนใจทางการเงิน

อีกไม่นาน เราสามารถมองเห็นเส้นทางข้างหน้าจากวิธีการทั้ง 3 อย่าง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ การเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินจากการเงินเพื่อการค้า และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาจกลายเป็นบูรณาการอย่างแท้จริง บางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานอย่างแท้จริง