Pantavanij      Intelligence

ให้ทุกการตัดสินใจขับเคลื่อนจากข้อมูล และ AI

ด้วย PI เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจากพันธวณิช

สำรวจ เชื่อมต่อกับโลกทั้งใบของการจัดซื้อ ขับเคลื่อนข้อมูลโดย AI แบบเรียลไทม์และไดนามิก
วิเคราะห์ มองเห็นโอกาสใหม่ได้เร็วกว่า ข้ามข้อจำกัดในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก
ตัดสินใจ เพิ่มความเชื่อมั่นใจการจัดซื้อ ตัดสินใจได้เร็วกว่าและมีศักยภาพ

เปิดมุมมองและเพิ่มโอกาสการลดต้นทุน

ช่วยวิเคราะห์และแนะนำการลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

รวบรัดการจัดหาด้วย AI ช่วยวิเคราะห์จับคู่ผู้ขาย

ส่งเสริมบทบาทให้ฝ่ายจัดซื้อ จากการใช้เวลาน้อยลง

รวบรวมข้อมูลโปรไฟล์และช่องทางการติดต่อไว้ที่เดียว

เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในองค์กรให้ดีขึ้น

เพิ่มอำนาจในการจัดหาและต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงประวัติการสั่งซื้อจากผู้ซื้อรายอื่น

มองเห็นมูลค่าของสินค้าที่มีการจัดซื้อทั้งหมด

มองเห็นความต้องการซื้อทั้งหมดที่กำลังขึ้น

ขยายขีดความสามารถและเพิ่มมุมมองในการวิเคราะห์ราคา

• สำรวจข้อมูลสินค้าและราคาได้แบบเรียลไทม์

• ช่วยวิเคราะห์การซื้อในอนาคตและการซื้อที่ผ่านมา

• ช่วยวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยต่อปริมาณการซื้อ

• ช่วยวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อของแต่ละหน่วยธุรกิจ

• ช่วยวิเคราะห์และจัดหาสินค้าทดแทนได้ในทันที

ช่วยคัดสรรผู้ขายจากข้อมูลเชิงลึก

ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผู้ขาย

ประวัติการขายและศักยภาพในการให้บริการ

การให้คะแนนโดยผู้ซื้อรายอื่น

รวบรวมข้อมูลโปรไฟล์และช่องทางการติดต่อไว้ที่เดียว

มองเห็นประวัติและมูลค่าการขายทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้น

เพิ่มโอกาสการขายในราคาที่สูงขึ้น

ช่วยวิเคราะห์ราคาและมูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้น

ช่วยวิเคราะห์ราคาที่สามารถนำไปแข่งขัน

ช่วยวิเคราะห์ราคาจากประวัติการซื้อ

ขยายมุมมองใหม่ให้ธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด

ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ในตลาด

สำรวจความต้องการที่กำลังเกิดขึ้น

วิเคราะห์การสู้ราคา

เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจเลือกผู้ซื้อด้วย AI ช่วยวิเคราะห์จับคู่

ข้ามขีดจำกัดในการหาลูกค้าใหม่

เชื่อมต่ออยู่เสมอกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ

เป็นที่รู้จักกับผู้ซื้อรายใหม่ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

รวบรวมข้อมูลโปรไฟล์และช่องทางการติดต่อไว้ที่เดียว

ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขาย

มองเห็นประสิทธิภาพการขายทั้งหมดแบบเรียลไทม์

ช่วยวิเคราะห์เปรียบเทียบการขายกับผู้ขายรายอื่น

ช่วยวิเคราะห์ต้นทุน-กำไรจากการขาย

ช่วยวิเคราะห์ความต้องการซื้อและมูลค่าของสินค้า