ทำไมแผนกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างจึงสำคัญต่อองค์กร?

Strategic-E-procurement-Software-Reduces-Costs

ระบบ e-Procurement สำหรับองค์กร

ด้วยกระบวนการทำงานที่มีหลากหลายขั้นตอนจึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภายในบริษัท ต้องใช้เวลามากกว่าที่เคย การวางแผนกลยุทธ์สำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการมองหาตัวช่วยเพื่อเข้ามาประสานงานระหว่างองค์กรและผู้ขาย หรือหาตัวกลางในการจัดซื้อให้กับบริษัทก็ตาม แต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อขององค์กรสามารถมองเห็นภาพรวมและนำข้อมูลการจัดซื้อไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายได้ แต่จะดีกว่าไหมถ้าผู้บริหารงานสามารถเห็นถึงภาพรวมและสามารถวางแผนกลยุทธ์ต่อการจัดซื้อสินค้าภายในองค์กร ในราคาที่เหมาะสมมีคุณภาพตรงกับความต้องการขององค์กรได้

ระบบ e-Procurement หรือระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์คือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยให้ระบบการจัดซื้อภายในองค์กรเปลี่ยนไป ทำให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก เป็นระเบียบ และง่ายยิ่งกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมค่าใช้จ่าย การอนุมัติ ไปจนถึงการติดตามรายละเอียดต่างๆ ของการสั่งซื้อครั้งนั้นๆ ผ่านทางออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายภายในองค์กร ฝ่ายจัดซื้อยังสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในองค์กรมาวิเคราะห์และวางแผนให้ระบบการสั่งซื้อต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับองค์กรได้ในระยะยาว

ทำไมต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ์การจัดซื้อ?

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ และสาเหตุว่าทำไมต้องใช้ e-Procurement เข้ามาช่วยในการวางแผนระบบจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กร โดยสามารถแยกย่อยรายละเอียดได้ดังนี้
● เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดซื้อขององค์กรกับคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์
● เพื่อพิจารณาและค้นหาสินค้าหรือบริการสำหรับองค์กรที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด
● เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติตามสัญญา ลดข้อผิดพลาด และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างฝ่ายจัดซื้อขององค์กรและฝั่งของซัพพลายเออร์
● เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดการงานเอกสาร ลดตัวเลือกที่ไม่สำคัญ สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ได้สินค้าที่ต้องการ
● เพิ่มระยะเวลาในการวางแผนเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการวางแผนระบบจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กร

การวางแผนกลยุทธ์ในการจัดซื้อ

สำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดซื้อนั้น จะช่วยลดความซ้ำซ้อนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเหล่าซัพพลายเออร์ ง่ายต่อการเปรียบเทียบราคา เพื่อให้องค์กรสามารถหยิบไปพิจารณาว่าจะสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์รายไหน การมองหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการจัดการระบบจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร จะช่วยให้สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการนำระบบ e-Procurement เข้ามาใช้ ถือเป็นข้อดีที่จะเข้ามาช่วยจัดการให้ฝ่ายจัดซื้อและซัพพลายเออร์สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น สามารถตรวจสอบได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มอำนาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์ได้อย่างคล่องตัว ลดระยะเวลาและปัญหาระหว่างการขออนุมัติสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ขององค์กรได้เป็นอย่างดี

ระบบ e-Procurement จากพันธวณิช ตัวช่วยสำหรับองค์กรธุรกิจ ตอบโจทย์ทุกการจัดซื้อจัดจ้างของธุรกิจ ครอบคลุมทุกขั้นตอน ลดต้นทุน และช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายภายในองค์กร บริหารและจัดการเกี่ยวกับการจัดซื้อภายในองค์กรได้อย่างดี มีประสิทธิภาพมากที่สุด