บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมพันธวณิช

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 บริษัท พันธวณิช จำกัด ได้รับเกียรติให้การต้อนรับ
คุณรัดเกล้า วิชญชาติ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนองค์กร คุณศิริชัย ชนบดีเฉลิมรุ่ง ผู้จัดการแผนกจัดซื้อและสัญญา คุณวรณัน ตันทีปธรรม หัวหน้าแผนกจัดซื้อและสัญญา และคุณภัทรพงษ์ ลือลีลาโรจน์ วิศวกรจัดซื้อ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ที่ให้ความไว้ใจใช้บริการระบบประมูลออนไลน์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีคุณอัญชลี โตวรรณสูตร General Manager Enterprise Business และทีม ให้การต้อนรับ
ณ บริษัท พันธวณิช จำกัด อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมพันธวณิช
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมพันธวณิช
 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมพันธวณิช
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมพันธวณิช