Category Archives: ข่าวสารและกิจกรรม

พันธวณิช จับมือพันธมิตรทางการเงินให้บริการ Supply Chain Finance

โดย คุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัด กล่าวว่า “ด้วยธุรกิจของพันธวณิชในปัจจุบันที่มีความพร้อมในการให้บริการครอบคลุมการจัดซื้อในทุกมิติ ทั้งการขอข้อมูลสินค้าผ่านระบบออนไลน์ การจัดซื้อผ่านระบบดิจิทัล การประมูลจัดซื้อในรูปแบบออนไลน์ การบริหารเอกสารจัดซื้อและบริการทีมที่ปรึกษาเพื่อสร้างกลยุทธ์การจัดซื้อที่ทำให้เกิดส่วนประหยัดสำหรับองค์กร และเพื่อต่อยอด ecosystem ของธุรกิจระบบจัดซื้อและ B2B marketplace

พันธวณิช ผนึก ไอร่า แฟคตอริ่ง เสริมความแข็งแกร่งให้บริการ Supply Chain Finance

aira-factoring-mou-pantavanij

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการ Supply Chain Finance บริการปล่อยสินเชื่อทางธุรกิจสำหรับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์บนระบบจัดซื้อของพันธวณิช เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ขายหรือซัพพลายเออร์รายย่อย

พันธวณิช ผนึก อินเวสทรี ฟินเทคเสริมความแข็งแกร่งให้บริการ Supply Chain Finance

investree-mou-pantavanij

พันธวณิช ผนึก อินเวสทรี ฟินเทคผู้เชี่ยวชาญในการปล่อยสินเชื่อ SMEs เสริมความแข็งแกร่งบริการ Supply Chain Finance ให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

BI AI eProcurement ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการได้อย่างไร

Pantavanij-FTI-AI

บริษัท พันธวณิช จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายแก่คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “BI AI eProcurement ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการได้อย่างไร” ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

คุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ ร่วมบันทึกวิดีโองานสัมมนา ในหัวข้อ RPA (Robotic Process Automation)

งานสัมมนาของสมาคมจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย “Purchasing Practices & Beyond 2021” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27-29 พฤศจิกายนนี้

SBR Magazine Issue No.92 : Asian Business Case Studies Awards 2020

ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง พันธวณิช คว้ารางวัลชนะเลิศ Asian Business Case Studies Awards 2020 จาก Singapore Business Review Magazine (SBR)

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมพันธวณิช

ผู้บริหารจาก บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ พันธวณิช

พันธวณิช จัดสัมมนาออนไลน์หรือ Webinar Supply Chain Finance

พันธวณิช จัดสัมมนาออนไลน์ “อยากขอกู้ Supply Chain Finance ต้องทำอย่างไร”

บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชมพันธวณิช

ผู้บริหารจาก บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ พันธวณิช

พันธวณิช คว้ารางวัลระดับประเทศ Prime Minister’s Export Award 2020

บริษัท พันธวณิช จำกัด  โดย นายอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2563