บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชมพันธวณิช

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท พันธวณิช จำกัด โดย คุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ Managing Director และ คุณอัญชลี โตวรรณสูตร General Manager Enterprise Business ได้ให้การต้อนรับ Mr.Naoki Shibata Purchase Manager และ คุณสุกัญญา จันทเสน Purchasing Leader จากบริษัท อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ บริษัท พันธวณิช จำกัด อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4