กรุงเทพฯ

บริษัท พันธวณิช จำกัด

ชั้น 31 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/94 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์
8:30 น. ถึง 17:30 น.

เบอร์โทร

02-034-4300

อีเมล

เชียงใหม่

บริษัท พันธวณิช จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

เลขที่ 45 ถ.อัษฎาธร ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์
8:30 น. ถึง 17:30 น.

เบอร์โทร

095-787-0425

อีเมล

areya.jar@pantavanij.com

ยินดีพูดคุยและให้คำปรึกษา