ระบบ eProcurement จากพันธวณิช

eProcurement Platform

ตัวช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างง่ายขึ้น ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจ

เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

ครอบคลุมทุกขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่รวดเร็วและยืดหยุ่น

Business-Sourcing

การสรรหา

สามารถสรรหาผู้ขายจากฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งรวมปริมาณการสั่งซื้อจากทุกหน่วยงาน ขึ้นบนแค็ตตาล็อกออนไลน์เพื่อการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ

การจัดซื้อ

เพียงสร้างใบขอซื้อสินค้า ระบบจะส่งใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
ไปถึงผู้ขายทันที และยังทำรับสินค้าได้อย่างง่ายดาย
ทุกแพลตฟอร์ม
einvoice-create

การสร้างใบแจ้งหนี้

สร้างใบแจ้งหนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยระบบจับคู่ใบสั่งซื้อและ
ข้อมูลการทำรับสินค้าอัตโนมัติ

ข้อดีของระบบขอข้อมูลออนไลน์

 

PR-Approval
Benefits-eProcurement

ข้อดีของระบบสั่งซื้อออนไลน์

 

ข้อดีของระบบจัดการใบแจ้งหนี้

 

Benefits-eInvoice
Benefits-eCatalog

ข้อดีของการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ร่วมมือกับ พันธวณิช เพื่อยกระดับสู่ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนการจัดซื้อของธุรกิจ