วิธีการใช้งาน Supplier Connect eMarketplace

1.1 กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ eProcurement ของพันธวณิช

(สำหรับท่านที่ใช้ eProcurement)

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ eProcurement

1.2 กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ Online Purchasing ของพันธวณิช

(สำหรับท่านที่ใช้ Online Purchasing)

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ Online Purchasing

2. เลือกเมนู “eMarketplace”

3. คลิกที่ปุ่ม “บอร์ดจัดซื้อ” หรือ “สร้างโพสต์ประกาศซื้อ”

4. โพสต์ประกาศซื้อ จะถูกประกาศลงบน

Procurement Board

ชมวีดีโอวิธีการสร้างโพสต์ประกาศซื้อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 02-034-4488