วิธีการใช้งาน Supplier Connect eMarketplace

1. เข้าไปที่ www.supplierwebwork.com

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ

2. กรอก “ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน” ตามปกติ

แล้วระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านตามคำแนะนำ

3. เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อย ระบบจะพาท่านเข้ามาที่หน้า Home

จากนั้นคลิกเมนู “บอร์ดจัดซื้อ”

4. ระบบจะแจ้งให้เลือกแพ็กเกจ ให้ท่านเลือกแพ็กเกจ Free Trial 30 วัน

*เมื่อครบ 30 วัน ระบบจะเตือนให้เลือกแพ็กเกจปกติ

5. กดยอมรับ “Terms and Conditions”

6. ตรวจสอบแพ็กเกจและคลิกปุ่ม “ถัดไป”

7. เข้าสู่ “บอร์ดจัดซื้อ”

เลือกงานที่ต้องการเสนอขายได้ทันที

ชมวีดีโอเสนอขาย

1. เข้าไปที่ www.supplierwebwork.com

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ

2. กรอก “ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน”

และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

3. ระบบจะพาท่านเข้ามาที่หน้า Home

จากนั้นคลิกเมนู “บอร์ดจัดซื้อ”

4. ระบบจะแจ้งให้เลือกแพ็กเกจ

ให้ท่านเลือกแพ็กเกจที่ท่านต้องการ

5. กดยอมรับ “Terms and Conditions”

6. กรอกข้อมูลส่วนตัว

และแนบหลักฐานการชำระเงิน

7. ตรวจสอบแพ็กเกจ

และคลิกปุ่ม ถัดไป

8. เข้าสู่บอร์ดจัดซื้อ

เลือกงานที่ต้องการเสนอขายได้ทันที

*หลังแนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว จะสามารถเข้าใช้งาน Procurement Board ได้ทันที

โดยจะได้รับ Email แจ้งว่า ข้อมูลถูกส่งให้ทางพันธวณิชแล้ว และจะได้รับการตรวจสอบภายใน 48 ชั่วโมง

**เมื่อทางพันธวณิชตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น

ท่านจะได้รับ Email แจ้งตรวจสอบรายการ Payment เรียบร้อยแล้ว

ชมวีดีโอเสนอขาย

เริ่มใช้งาน คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 02-034-4488

1. เข้าไปที่ www.supplierwebwork.com

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม สมัครสมาชิก

2. กรอก “รายละเอียดผู้ติดต่อ”

โปรดระบุ อีเมล ที่ต้องการเพื่อใช้สำหรับ การเข้าสู่ระบบโดย 1 อีเมลสามารถใช้งาน ได้ 1 บริษัท และ 1 สาขา เท่านั้น

คลิก “สร้างบัญชี”

3. ระบบจะแสดงข้อความให้เข้าไปยืนยันตัวตนในอีเมลอีกครั้ง

4. เข้าสู่อีเมลเพื่อคลิก “ยืนยันอีเมล”

5. กรอกข้อมูล “รายละเอียดบริษัท”

ข้อมูลบริษัทจะอ้างอิงกับเว็ปไซต์ของ กรมสรรพากรโดยระบบจะจัดเตรียม ข้อมูลให้เบื้องต้น แต่ถ้าไม่มีข้อมูล ท่านสามารถระบุได้ด้วยตนเอง

6. ระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง คลิก “กลับเพื่อแก้ไข”

7. คลิก “ส่ง” ระบบจะใช้เวลา 5-10 นาที

และจะพบหน้าจอ “ขอแสดงความยินดี”

1. หลังจากสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าไปที่ www.supplierwebwork.com

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ

2. กรอก “ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน”

และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

3. ระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้า Home

จากนั้นคลิกเมนู “บอร์ดจัดซื้อ”

4. ระบบจะแจ้งให้เลือกแพ็กเกจ ให้ท่านเลือกแพ็กเกจ Free Trial 30 วัน

*เมื่อครบ 30 วัน ระบบจะเตือนให้เลือกแพ็กเกจปกติ

5. กดยอมรับ “Terms and Conditions”

6. ตรวจสอบแพ็กเกจและคลิกปุ่ม “ถัดไป”

7. เข้าสู่ “บอร์ดจัดซื้อ”

เลือกงานที่ต้องการเสนอขายได้ทันที

ชมวีดีโอเสนอขาย

1. เข้าไปที่ www.supplierwebwork.com

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ

2. กรอก “ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน”

และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

3. ระบบจะพาท่านเข้ามาที่หน้า Home

จากนั้นคลิกเมนู “บอร์ดจัดซื้อ”

4. ระบบจะแจ้งให้เลือกแพ็กเกจ

ให้ท่านเลือกแพ็กเกจที่ท่านต้องการ

5. กดยอมรับ “Terms and Conditions”

6. กรอกข้อมูลส่วนตัว

และแนบหลักฐานการชำระเงิน

7. ตรวจสอบแพ็กเกจ

และคลิกปุ่ม ถัดไป

8. เข้าสู่บอร์ดจัดซื้อ

เลือกงานที่ต้องการเสนอขายได้ทันที

*หลังแนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว จะสามารถเข้าใช้งาน Procurement Board ได้ทันที

โดยจะได้รับ Email แจ้งว่า ข้อมูลถูกส่งให้ทางพันธวณิชแล้ว และจะได้รับการตรวจสอบภายใน 48 ชั่วโมง

**เมื่อทางพันธวณิชตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น

ท่านจะได้รับ Email แจ้งตรวจสอบรายการ Payment เรียบร้อยแล้ว

ชมวีดีโอเสนอขาย

เริ่มใช้งาน คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-034-4488