รูปแบบกลยุทธ์การจัดซื้อแบบปรับเปลี่ยนได้ 3 มิติ

แนวคิดเรื่อง “ความสามารถแบบ bi-modal” (การลงทุนสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อรองรับการใช้งานทั้งสำหรับระบบไอทีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้สถาปัตยกรรมที่แตกต่างออกไป โดยมีความคล่องตัวสูง พร้อมๆ ไปกับการรองรับระบบไอทีที่ใช้งานอยู่เดิมให้ยังคงมีความทนทานสูง มีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการได้อย่างง่ายดายไปพร้อมๆ กัน) ของการ์ทเนอร์ซึ่งถือว่าการอยู่ร่วมกันของสองวิธีในการสร้างและทำให้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

โหมดที่หนึ่งเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมที่คล้ายกับโรงงาน (เหมือนกับน้ำตกที่ไหลลงไปตามขั้นน้ำตก) ในการทำงานตามปกติบนพื้นฐานของความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และความเสถียร และโหมดที่สองคือวิธีการที่อยู่บนพื้นฐานของความเร็ว และความคล่องตัวเพื่องานทางด้านนวัตกรรม

ในอุตสาหกรรมไอทีแนวคิดดังกล่าวสร้างความแตกต่างของระบบส่วนหลังมาตรฐาน (โครงสร้างพื้นฐาน บริการแบบดั้งเดิม ฯลฯ ) จากระบบส่วนหน้าที่สามารถกำหนดค่าได้ และมีความยืดหยุ่นสูง (แอพ  ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (UX) ข้อมูล และเนื้อหา)

นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนองค์กรไอทีในรูปแบบของ bimodal  การ์ทเนอร์ยังได้เสนอรูปแบบการจัดหาแบบปรับตัว ซึ่งได้แบ่งบริการไอทีออกเป็นสามสภาพแวดล้อมคือ สร้างสรรค์ (การทดสอบแนวความคิดที่รวดเร็ว / คล่องตัว), สร้างความแตกต่าง (การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง) และเรียกใช้ ซึ่งแต่ละสภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ตัวเลือกในการจัดหา และซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกัน

รูปแบบนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการจัดหาทางอ้อม เราดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท ซึ่งบางประเภทเป็นแบบมาตรฐานและแบบธรรมดาและวัดจากความพร้อมใช้งานของวัสดุและการลดต้นทุน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มีความต้องการสูง (เช่นการตลาด) ซึ่งคุณต้องแยกความแตกต่างและติดตามอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มของตลาด  และท่ามกลางการแข่งขันด้านนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทของเราจึงจำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการคิดแคมเปญที่สร้างสรรค์ ความท้าทาย และศูนย์บ่มเพาะ ที่วิธีการจัดหาแบบเก่าทำไม่ได้ โดยทั่วไปแล้วพวกเราหลายคนทำงานในสภาพแวดล้อมของ “การจัดหาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้” โดยแท้จริงอยู่แล้ว

เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น จึงขอนำเสนอรูปแบบกลยุทธ์การจัดซื้อแบบปรับเปลี่ยนได้ 3 มิติเพิ่มเติมดังนี้

แกนทั้งสามที่ประกอบด้วย  “สร้างสรรค์”, “สร้างความแตกต่าง” และ “เรียกใช้” ในรูปแบบสามระนาบซึ่งเราสามารถส่งมอบการจัดซื้อที่สำคัญสามประการ ได้แก่ มูลค่า ความสัมพันธ์ และกระบวนการ/ระบบ

โดยปกติแล้วคุณค่าจะเกิดขึ้นได้จากการปรับปรุงการปฏิบัติที่มีอยู่ (Run) และการพัฒนาแบบไม่เป็นทางการ (Innovate) กระบวนการและระบบต้องการความแตกต่าง (เช่นสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน) และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาต่อไป ต้องรักษาความสัมพันธ์  และอาจมีความแตกต่าง (เช่นการแบ่งส่วนซัพพลายเออร์)

ดังนั้นเราจึงสร้างแบบจำลองที่เรียบง่ายนี้และสามารถใช้มันเพื่อให้เห็นภาพกลยุทธ์ของเรา สมมติว่าสามเหลี่ยมนั้นมีพื้นที่คงที่ ดังนั้นคุณจะไม่สามารถขยายได้อย่างง่ายดายและการเลื่อนขึ้นของคะแนนใดๆ จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันของจุดอื่นๆ (รวมถึงจุดลง)

แนะนำให้แก้ไขจุดอย่างน้อยหนึ่งจุดของสามเหลี่ยมเนื่องจากการมีจุดเคลื่อนที่ทั้งสามจุดจะเพิ่มความเคลื่อนไหวให้อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันขึ้นทั้งแบบจำลอง

ในปัจจุบันมันยากที่จะจินตนาการถึงการแช่แข็งนวัตกรรม และการค้นหาประสิทธิภาพ และค่านิยมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นการยากที่จะหยุดการปรับปรุงการดำเนินงาน (เรียกใช้) ดังนั้นเป็นไปได้มากว่าคุณจะทำให้สถานะแตกต่าง มิฉะนั้นการปรับปรุงความสัมพันธ์ต่อไปจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการกำหนดค่าของกระบวนการและระบบด้วยตนเอง

ดังนั้นเราสามารถแก้ไขจุดบนแกน  Innovate และดูการเปลี่ยนแปลงในสองแกนที่เหลือ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการเพิ่มนวัตกรรม สามเหลี่ยมจะเริ่มเคลื่อนลงด้านล่างบนแกน Run และองค์ประกอบของค่าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ (Run) อาจแย่ลงในขณะที่มูลค่านวัตกรรมเพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่สำคัญอาจก่อปัญหาได้เช่นกันเมื่อคุณเริ่มใช้ความพยายามในการพัฒนาคู่แข่งขันของพวกเขาที่พึ่งเริ่มต้นธุรกิจมากขึ้น ในทางกลับกันหากเน้นการปรับปรุงการดำเนินงานที่มีอยู่มากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นบนแกน Run และทำให้นวัตกรรมลดลง

อีกทางหนึ่งคุณสามารถกำหนดจุดอีกจุดหนึ่งของสามเหลี่ยมและดูว่าอีกสองจุดกำลังเคลื่อนไหวไปตามกลยุทธ์ของคุณที่วางไว้อย่างไร (เช่นการดำเนินงานที่มั่นคง และเพิ่มความแตกต่างเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนในการติดต่อกับลูกค้าของคุณ)

รูปแบบจำลองนี้จึงทำให้คุณสามารถมองเห็นกลยุทธ์การจัดซื้อของคุณได้