5 กลยุทธ์ลดผลกระทบจากโควิด-19

แม้ว่าสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะเริ่มดีขึ้น แต่ตราบเท่าที่ยังไม่มีการค้นพบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนอย่างมาก ซึ่งทำให้หลายองค์กรที่รู้สึกเครียดและมีการจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามสิ่งที่แน่นอนคือผลกระทบมหาศาลทางเศรษฐกิจ เนื่องจากธุรกิจต้องเผชิญกับภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน ความล่าช้าในการผลิต การขาดแคลนแรงงาน การสูญเสียแรงงาน และปัญหาอื่นๆ

ดังนั้นหากคุณยังไม่พร้อม ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทีมจัดซื้อต้องเริ่มใช้มาตรการเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้ ต่อไปนี้เป็น 5 กลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงที่สามารถนำไปใช้ได้

  1. ตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง

หากคุณมีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอยู่แล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้ายังไม่มี ตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องตั้งทีมงานเฉพาะเพื่อความเข้าใจ ประเมิน และบรรเทาความเสี่ยงที่คุณเผชิญอยู่

ทีมงานที่สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่นี้ควรกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนและองค์กรควรติดตามความคืบหน้าอย่างรอบคอบ ความรับผิดชอบหลักของกลุ่มคือการปกป้องพนักงาน วิเคราะห์ผลกระทบทางการเงิน และจัดทำแผนฉุกเฉิน การวางแผนอุปสงค์ที่ถูกต้องแม่นยำ และความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงวางกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายที่เหมาะสม

ฟังดูเหมือนมีงานให้ทำมากมาย แต่ทุกองค์ประกอบของงานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น

ตัวอย่างเช่นทีมวิเคราะห์ทางการเงินจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบสถานการณ์ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้่น เพื่อแยกยะปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้  และตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะทำให้รอดพ้นจากผลกระทบ

ในขณะเดียวกัน ความพยายามด้านการตลาดจะต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างกลยุทธ์ในการออกสู่ตลาดแบบใหม่ๆ  รวมถึงการกำหนดราคาและกลยุทธ์การส่งเสริมการขายเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไป  ตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการย้ายการสาธิตผลิตภัณฑ์จากโชว์รูมไปสู่ระบบวิดีโอออนไลน์

  1. เน้นความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน

บางทีบทบาทที่สำคัญที่สุดของทีมนี้คือการตรวจสอบความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานและทำให้มีความทนทานต่อความล้มเหลวจากสถานการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น

การมีโปรแกรมตรวจสอบความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยเน้นไปที่การทำให้ห่วงโซ่อุปทานสามารถดำเนินต่อไปได้ควรเป็นแบบปฏิบัติที่มีมาตรฐานสำหรับธุรกิจที่อยู่ตัวแล้ว หากคุณยังไม่มีโปรแกรม และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหน ลองถามคำถามต่อไปนี้:

* คุณมีความสามารถในการมองเห็นห่วงโซ่อุปทานแบบองค์รวมหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถระบุภาวะชะงักงันที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที

* คุณได้แบ่งฐานซัพพลายเออร์ของคุณและแยกแยะหมวดหมู่ที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานของคุณที่อาจได้รับความเสียหายจากภาวะชะงักงันที่แตกต่างกันหรือไม่

* คุณกำลังติดตามซัพพลายเออร์หลักของคุณ มากกว่าแค่เรื่องการเงินหรือขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจทั่วไปอยู่หรือไม่

* คุณมีการดูแลเรื่องการควบคุมความเสี่ยงเพื่อแยกแยะและประเมินความเสี่ยงที่สำคัญตามหมวดหมู่หรือไม่

* คุณได้กำหนดแผนการดำเนินการเมื่อเผชิญกับผลกระทบในการจัดหาวัตถุดิบ หรือสินค้าโดยแยกตามหมวดหมู่และซัพพลายเออร์หรือไม่

หากคุณตรวจสอบความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่องและกำหนดแผนฉุกเฉินล่วงหน้า ผลกระทบจากการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานควรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

  1. หาซัพพลายเออร์และเครือข่ายสำรอง

แผนฉุกเฉินเหล่านั้นจะรวมถึงการหาซัพพลายเออร์และเครือข่ายการขนส่งสำรอง โชคดีที่มีวิธีการมากมายในการทำสิ่งนี้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนฐานซัพพลายเออร์ไปยังประเทศที่มีต้นทุนต่ำซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดน้อยกว่าเพื่อกระจายและลดการพึ่งพาตลาดที่กำลังมีปัญหา ตัวอย่างเช่น ในตอนนี้ผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเริ่มจัดหาวัตถุดิบและสินค้าจากแหล่งที่มีต้นทุนต่ำ เช่น อินเดีย เวียดนาม และตุรกี ซึ่งก็เป็นไปตามที่คุณคาดไว้ องค์กรที่มีกลยุทธ์การจัดหาวัสถุดิบและสินค้าจากหลายประเทศก็มีความเสี่ยงในด้านการผลิตที่ต่ำกว่า

อีกสิ่งที่ควรพิจารณาคือเครือข่ายโลจิสติกส์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ในประเทศจีนการปิดถนนและเที่ยวบินขนส่งสินค้าที่ลดลงถึงร้อยละ 80 ทำให้การขนส่งทางรถไฟที่ถูกควบคุมน้อยกว่ากลายเป็นวิธีการจัดส่งสินค้าที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์กำลังเริ่มดีขึ้นและเริ่มมีการกลับมาเปิดท่าเรือบางแห่ง  แต่สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบเส้นทางการขนส่งอย่างต่อเนื่องและประเมินวิธีการขนส่งทางเลือกอื่นๆ

  1. คาดหวังและตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้า

ถามตัวเองว่าความต้องการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์บางอย่างหรือไม่  คุณจะเจอกับปัญหาสินค้าขาดตลาดไหม และคุณสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าให้ตรงกับความต้องการทีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละกรณีเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำหรือไม่

การแยกตัวเองและการรักษาระยะห่างทางสังคมทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนรูปแบบการซื้อสินค้าของพวกเข า การที่คนพึ่งพาการค้าปลีกออนไลน์มากขึ้น คุณควรเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจออนไลน์ของคุณ รวมถึงเน้นคุณภาพ และระยะเวลาในการจัดส่ง

นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ควรรู้ไว้เสมอว่าไม่มีใครรู้จักลูกค้าของคุณดีไปกว่าลูกค้าของคุณเอง ดังนั้นการรักษาการพูดคุยกับพวกเขาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญในช่วงภาวะชะงักงวันนี้

  1. ระบบดิจิทัลและกระบวนการอัตโนมัติ

ในธุรกิจสมัยใหม่  ระบบดิจิทัลและกระบวนการอัตโนมัติสามารถให้ประโยชน์ที่สำคัญได้เสมอ และนี่ถือเป็นความจริงอย่างยิ่งซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาระยะยาว การทำให้ซัพพลายเชนที่เปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลสามารถให้ความสำคัญกับการมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆ แบบเรียลไทม์ทำให้คุณสามารถติดตามซัพพลายเออร์ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และลดความเสี่ยงก่อนที่จะมีผลกระทบที่เป็นอันตราย

ในทำนองเดียวกันโซลูชันดิจิทัล การวิเคราะห์ และวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถใช้เป็นแบบจำลองสถานการณ์ในอนาคต แยกแยะรูปแบบพฤติกรรมและทำนายแนวโน้มลูกค้าในอนาคตได้

นอกจากนี้ระบบอัตโนมัติยังมีส่วนร่วมในด้านนี้ ด้วยความเจ็บป่วยและการแยกตัวเองทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานทั่วโลก การหาวิธีทำให้ฐานการผลิตทำงานโดยอัตโนมัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอด ล่าสุดจากการสำรวจบริษัทๆ ที่ดำเนินงานในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบพบว่า ร้อยละ 78 ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีพนักงานเพียงพอที่จะทำงานในสายการผลิตเต็มรูปแบบ อีกร้อยละ 41 ระบุว่าในอีกสองถึงสี่สัปดาห์การขาดแคลนพนักงานจะเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุด

อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป

อนาคตอันใกล้ของเราจะเป็นช่วงเวลาที่สภาวะตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากในแต่ละชั่วโมง มีตัวแปรและปัจจัยมากมายที่ต้องพิจารณา สิ่งสำคัญคือการหาวิธีที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำและทันเวลาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบๆ  ไม่ใช่แค่พรุ่งนี้ แต่สามเดือนต่อจากนี้ และหลังจากนั้นต่อไปอีกสามเดือน