โควิด-19 เร่งการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดซื้อ

Covid19-and-eprocurement

โควิด -19 เร่งการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดซื้อ

เช่นเดียวกับการชะงักงันของโลกในปัจจุบัน วิกฤตการณ์ทางการเงินของปี 2551 เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รูปแบบการดำเนินงานด้านการจัดซื้อเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในขณะที่กระแสรายได้ของบริษัทข้ามชาติหลายแห่งเริ่มเหือดแห้งและส่วนต่างกำไรที่น้อยลง ดูเหมือนว่าการจัดซื้อได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและผลกำไรขององค์กร คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้องค์กรจำนวนมากตัดงานสำคัญๆ ด้านการจัดซื้อไปให้องค์กรภายนอกดูแลแทนเพื่อลดความเสี่ยง การจัดการต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในการทำงาน ส่วนบางบริษัทก็เริ่มต้นก้าวสู่เส้นทางการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น

 

เนื่องจากโควิด-19 ยังคงก่อให้เกิดการชะงักงันกันทั่วโลก เราจึงเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดซื้อระลอกใหม่ อย่างไรก็ตามในครั้งนี้การเปลี่ยนไปสู่ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนและมั่นใจว่าธุรจะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปัญหากำลังดำเนินอยู่ ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างขีดความสามารถและวิธีการทำงานใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กั นเพื่อมอบคุณค่าให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ปลุกผู้นำด้านการจัดซื้อ

ด้วยขนาดของสถานการณ์ในปัจจุบัน สำหรับทุกองค์กร รวมถึงองค์กรที่อยู่ในเศรษฐกิจการบริการควรตื่นได้แล้ว เพราะรูปแบบการดำเนินการจัดซื้อแบบเก่าได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป วิกฤตที่ผ่านมามักจำกัดเฉพาะบางประเทศหรือภูมิภาค ซึ่งหมายความว่าธุรกิจต่างๆ สามารถหันไปหาซัพพลายเออร์จากที่อื่นได้ แต่การระบาดครั้งนี้แตกต่างออกไปเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลกกำลังส่งผลกระทบต่อบริการ B2B และ B2C อย่างลึกซึ้งถึงห่วงโซ่อุปทานหลักของพวกเขา

 

ดังนั้นลำดับความสำคัญของผู้นำฝ่ายจัดซื้อและทีมงานของพวกเขาจึงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากการดำเนินกระบวนการจัดหา และการเจรจาสัญญาไปเป็นการร่วมมือกับผู้นำทางธุรกิจเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าใจความต้องการของผู้นำได้ทันทีและหาซัพพลายเออร์รายใหม่ๆ  เข้ามาเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ  เช่น บริษัทในกิจการโทรคมนาคมเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากพนักงานทั่วโลกเปลี่ยนไปทำงานจากระยะไกลในชั่วข้ามคืน นอกจากนี้เรายังเห็นผลกระทบที่ยาวนานเกี่ยวกับวิธีการทำงานของบริษัท และพนักงานทำให้ธุรกิจสามารถรักษาซัพพลายเออร์ให้สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ๆ หรือเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเสริมความสามารถภายในที่สำคัญได้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็น การใช้ Smart Sourcing ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI ทำให้หนึ่งในบริษัทชั้นนำซึ่งอยู่ใน Fortune 100 สามารถค้นหาซัพพลายเออร์เพื่อออกแบบและส่งมอบการฝึกอบรมระยะไกลแบบหลากหลายภาษาสำหรับการดำเนินงานในภูมิภาคได้ทันที ในกรณีนี้ ความสามารถในการลดระยะเวลาในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ลงถึงร้อยละ 75 ในขณะที่ลดต้นทุนลงร้อยละ 46 ทำให้บริษัท ได้รับสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 

การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่สร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้ฝ่ายจัดซื้อ:

* การทำงานจากระยะไกลร่วมกับทีมงานจัดซื้อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ และซัพพลายเออร์ที่ถูกกักกันหรือสั่งให้อยู่ที่บ้านจะมีมากขึ้น

* ค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์บริการทั่วโลกที่ไม่สามารถทำงานนอกสถานที่ ซึ่งเครือข่ายซัพพลายเออร์ในหลายประเทศและหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดเดียวกัน

* หาซัพพลายเออร์บริการรายใหม่ในกลุ่มที่อยู่ในอาณาเขตที่ไม่มีการควบคุมดูแล เช่น บริการด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

* ดำเนินแผนการลดความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าห่วงโซ่คุณจะมีการชะงักงันน้อยที่สุด โดยมีซัพพลายเออร์ทางเลือกที่สามารถเข้ามาแทนหากซัพพลายเออร์รายหนึ่งรายใดได้รับผลกระทบ

 

ในช่วงเวลาที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ผู้นำหลายคนกำลังคว้าโอกาสในการลงทุนสร้างความสามารถใหม่ๆ ที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ได้ทันทีในขณะที่ยังคงส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนต่อไปเรื่อยๆ บริษัทอากาศยานระดับโลกแห่งหนึ่งเพิ่งจัดหาซัพพลายเออร์ที่เข้าให้บริการจัดการวิกฤตโควิด-19  โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 9 วันทำการ นับตั้งแต่เริ่มเกิดความกังวลเกี่ยวกับการระบาดไปจนถึงการทำข้อตกลง กระบวนการจัดหาแบบเก่าที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์จะไม่เป็นทางเลือกเมื่อมีความต้องการซัพพลายเออร์ที่สามารถเริ่มงานได้เกือบจะในทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจมีความต่อเนื่อง

 

โอกาสที่เพิ่มขึ้นสำหรับการลงทุนเสริมสร้างขีดความสามารถที่ยั่งยืน:

* ความสามารถในการดำเนินงานเพื่อความคล่องตัวและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

* ปรับใช้กระบวนการและระบบที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีความสามารถในการมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลได้ทันที

* ปรับปรุงและเพิ่มความคล่องตัวให้กับพนักงานทั้งหมดในการดำเนินการตามเวิร์กโฟลว์ และงานหลัก

* ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรและการสื่อสารที่เหนียวแน่นให้ทุกสายงานทางธุรกิจ

* สร้างกระบวนการทางธุรกิจแบบบริการตนเองที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยจากทุกที่

 

ภาวะชะงักงันช่วยเร่งนวัตกรรม

โควิด-19 ได้เน้นให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของบุคคลและธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ความพยายามในการแยกตัวออกจากโลกโดยมุ่งเป้าไปที่การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการทั้งในด้านธุรกิจและการสื่อสารส่วนบุคคล ตัวเลือกดิจิทัล อย่าง Everbridge, Zoom และ Dropbox มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากผู้นำทางธุรกิจ พนักงาน คนงาน คู่ค้านักเรียนและผู้คนในกลุ่มประชากรทั้งหมดใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเชื่อมต่อและดำเนินการในรูปแบบต่างๆ

 

ฝ่ายจัดซื้อก็ไม่แตกต่างกัน วิธีการที่ใช่ในยาม “ธุรกิจเป็นปกติ” ไม่เพียงพอสำหรับฟังก์ชันการจัดซื้ออีกต่อไป หากพวกเขาต้องการดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลลัพธ์ที่ถูกต้อง สมาชิกในทีมมีความกระตือรือล้น  เต็มใจ และต้องการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งพวกเขาคาดว่าระบบอัตโนมัติและ AI ที่นำมาใช้จะให้ประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้เช่นเดียวกับที่พวกเขาใช้ในชีวิตส่วนตัว

 

ที่มา:https://www.supplychaindigital.com/procurement/covid-19-fuels-next-wave-change-procurement

เพิ่มโอกาสในการตั้งตัวของธุรกิจด้วยสินเชื่อหมุนเวียนทางธุรกิจสำหรับคู่ค้า : www.pantavanij.com/supply-chain-finance