ก้าวล้ำสู่สากล พันธวณิชคว้ารางวัลด้านนวัตกรรมแพลตฟอร์มที่ทันสมัยที่สุด Most Innovative e-Procurement Platform – Thailand 2024 INTERNATIONAL FINANCE AWARDS

เป็นอีกครั้งในฐานะผู้นำด้านการให้บริการแพลตฟอร์มจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท พันธวณิช จำกัด ในการแสดงให้เห็นว่า ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนยกระดับการจัดซื้อ ด้วยการเพิ่มคุณค่าและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มการขับเคลื่อน ได้ผลิดอกออกผลและสร้างแรงกระเพื่อมให้กับธุรกิจการจัดซื้อ รวมถึงขยายไปยังธุรกิจในด้านอื่น ๆ การันตีได้จาก รางวัลก่อนหน้านี้ที่ได้รับจากสื่อธุรกิจระดับโลก แห่งสหราชอาณาจักร เช่นเดียวกัน สอดรับกับเป้าหมายในอย่างน้อย 3 ปี ของบริษัท ที่กำลังเตรียมรุกขยายตลาด ไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินลงทุน กว่า 100 ล้านบาท และเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มที่จะพลิกโฉมการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจอย่างรอบด้าน และการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

ด้านการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอถึงการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืนและการแสดงความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้ขายบนระบบให้มีศักยภาพและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศได้อย่างยั่งยืน ด้วยระบบการแสดงผลประเมินคุณสมบัติของคู่ค้า ช่วยให้องค์กรบริษัทผู้ซื้อสามารถสำรวจตรวจสอบและเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพได้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการสร้างผลกระทบเชิงลบ จากการทำธุรกิจร่วมกัน ส่วนทางด้านคู่ค้า ก็จะได้รับความไว้วางใจและเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในการเป็นคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกกฎหมาย และรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรการด้านการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน หรือ ESG ที่กำลังเป็นบรรทัดฐานสำคัญในโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยจะเปิดให้บริการภายใต้ชื่อ ‘Supplier 360’ ใน ไตรมาสที่ 2 ในปี 2567 นี้ 

 

 

ด้านการจัดซื้อจัดหาอย่างมีคุณธรรม

การเปิดให้บริการ ‘Supplier 360’ ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความมั่นคงในความเชื่อและจุดยืนของบริษัท ด้านความเป็นผู้นำ ในการสร้าง ‘การจัดซื้อจัดหาอย่างมีคุณธรรม’ ผ่านศูนย์กลางการให้บริการโดยพันธวณิช ทั้งด้านนโยบายและความสามารถทางเทคโนโลยี ไปพร้อม ๆ กับ การได้รับความร่วมมือจากองค์กรผู้ซื้อ ผู้ขาย ที่ตอบรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศ ที่ถูกวางโครงสร้างให้ทุกกระบวนการจัดซื้อจัดหาตลอดทั้งวงจร สามารถ ระบุเส้นทาง ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และป้องกัน ไม่ให้เกิดการดำเนินงานที่ชี้วัดออกมาได้ว่า ไม่มีคุณธรรรม ขัดต่อหลักจริยธรรม และผิดกฎหมาย อย่างเช่น การแข่งขันเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรม หรือการที่ผู้ขายไม่ได้รับเลือกอย่างไม่มีเหตุผล และยังรวมไปถึงการแสดงความไม่โปร่งใส อย่างการที่ไม่สามารถลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ระบบเรียกร้องได้ เป็นต้น

ด้านการลดต้นทุน

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับจุดประสงค์แรกของการจัดซื้อจัดหาอย่าง ‘การลดต้นทุน’ ไปพร้อม ๆ กับการให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสของเศรษฐกิจหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสถียรภาพให้กับคู่ค้า/พาร์ทเนอร์ และลูกค้าของเรา ยืนยันได้จากการชี้วัดส่วนประหยัดที่เกิดขึ้น โดยในด้านราคาจะอยู่ที่ประมาณ สูงสุด 50% และต้นทุนทางด้านเวลาในการดำเนินงาน จะอยู่ที่สูงสุด 70% โดยข้อมูลที่ชี้วัดได้เกิดจากระบบที่เสมือนเป็นทั้งผู้ช่วยในการตอบรับกลยุทธ์การซื้อจากผู้ซื้อ รวมถึงยังสามารถระบุเส้นทางที่ดีกว่าให้กับผู้ซื้อ อย่างเช่น การปรับปรุงปริมาณหรือการรวมซื้อที่จะทำให้ได้ราคาที่ต่ำกว่า ผ่านการวิเคราะห์คำนวณจากระบบ ทำให้ใช้เวลาน้อยลงในการสร้างการตัดสินใจที่ดีและได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเพิ่มการลดต้นทุน ไม่ได้เกิดขึ้นจากกลยุทธ์ทางด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดขึ้นจากการแข่งขันของผู้ขายผ่านระบบเสนอราคาและการประมูล ที่ช่วยให้มีการแข่งขันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในรูปแบบออนไลน์ ทำให้โอกาสในการมองเห็นราคาที่ดีที่สุด เกิดขึ้นอยู่เสมอ แตกต่างจากการเสนอราคาและการประมูลในรูปแบบดั้งเดิม ที่ใช้เวลาในการดำเนินงานและส่งเอกสาร จนกระทั่งทราบผล มากกว่า 2 สัปดาห์ ภายใต้ข้อจำกัดที่ทำให้การมองเห็นช่วงราคาไม่กว้างและหลากหลายมากพอ ในขณะที่การเสนอราคาและการประมูลผ่านระบบ สามารถทราบผลเร็วที่สุด เพียง 30 นาที เท่านั้น อีกทั้งยังมีต้นทุนในด้านเวลาที่ต่ำกว่ามาก เช่น ความเป็นอัตโนมัติ เวลาในการทำงานของพนักงาน การเดินทาง ซึ่งยังส่งผลดีต่อต้นทุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน อย่าง กระดาษ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงค่าบริการที่จ่ายให้ผู้ให้บริการหลายระบบ ค่าเครือข่าย หรือค่าบริการการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า เป็นต้น

ด้านสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ

บริษัทฯ มองว่าผู้ขายบนระบบเป็นมากกว่าลูกค้า แต่คือพาร์ทเนอร์คนสำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยขับเคลื่อน จากการรักษาเสถียรภาพในห่วงโซ่อุปทานไม่ให้หยุดชะงัก บริษัทฯ จึงร่วมมือกับสถาบันการเงิน เปิดตัวการให้บริการ ‘Supply Chain Finance’ สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ สำหรับผู้ขายบนระบบ โดยอนุมัติง่าย ด้วยระบบประเมินที่วิเคราะห์จากข้อมูลการซื้อขายผ่านระบบพันธวณิช ทำให้ผู้ขายสามารถที่จะมีเงินแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงง่ายกว่า เพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนสินค้า/บริการ ท่ามกลางความท้าทายและปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภายนอก ได้อย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน และยังได้ส่งมอบการสนับสนุนไปยังห่วงโซ่อุปทาน อีกด้วย

 

 

บริษัท พันธวณิช จำกัด ยังคงพุ่งไปที่เป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อรักษาความเชื่อมั่นจากทุกองค์กรธุรกิจ ในการให้บริการที่ทันสมัยและตอบโจทย์ตามจุดประสงค์ทางธุรกิจ ไปพร้อม ๆ กัน ในขณะเดียวกันก็ไม่หยุดที่จะรักษาตำแหน่งในการเป็นผู้นำหนึ่งเดียว ด้านการให้บริการแพลตฟอร์มจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้