พันธวณิช เป็นตัวแทน แอสเซนด์ กรุ๊ป สวัสดีปีใหม่ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

คุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัด และธุรกิจ GoodChoiz เป็นตัวแทนบริษัทต่าง ๆ ในเครือ แอสเซนด์ กรุ๊ป

เข้าแสดงความยินดี กับ ท่าน รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ และขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการ อธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง