พันธวณิช ผนึก ไอร่า แฟคตอริ่ง เสริมความแข็งแกร่งให้บริการ Supply Chain Finance

aira-factoring-mou-pantavanij

บริษัท พันธวณิช จำกัด โดย คุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ Managing Director และ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) โดย คุณอัครวิทย์ สุกใส CEO

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการ Supply Chain Finance บริการปล่อยสินเชื่อทางธุรกิจสำหรับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์บนระบบจัดซื้อของพันธวณิช เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ขายหรือซัพพลายเออร์รายย่อย เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ

สำหรับพันธวณิชจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ยื่นเอกสารสำหรับขอกู้ และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับสถาบันทางการเงินจากข้อมูลดิจิทัลบนระบบ เพื่อง่ายต่อการพิจารณาปล่อยกู้และประเมินความเสี่ยงได้ดีและแม่นยำ

 

สนใจบริการ Supply Chain Finance สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ ที่นี่