พันธวณิช ผนึก อินเวสทรี ฟินเทคเสริมความแข็งแกร่งให้บริการ Supply Chain Finance

investree-mou-pantavanij

พันธวณิช ผนึก อินเวสทรี ฟินเทคผู้เชี่ยวชาญในการปล่อยสินเชื่อ SMEs เสริมความแข็งแกร่งบริการ Supply Chain Finance ให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัท พันธวณิช จำกัด ผู้ให้บริการระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์และ B2B Marketplace ชั้นนำของเมืองไทยและอาเซียน โดย คุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ Managing Director และ บริษัท อินเวสทรี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฟินเทคผู้เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื้อ SMEs โดย คุณวรกร สิริจินดา Co-Founder ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการ Supply Chain Finance บริการปล่อยสินเชื่อทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขายหรือซัพพลายเออร์บนระบบจัดซื้อของพันธวณิช เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลบนระบบของพันธวณิชในการขอสินเชื่อ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัททางการเงินชั้นนำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ขายและซัพพลายเออร์ พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนองค์กรธุรกิจในขนาดกลางและรายย่อยและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และช่วยสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัท อินเวสทรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็น ฟินเทค สตาร์ทอัป (Fin Tech Startup) มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนจะขยายธุรกิจไปประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และในประเทศไทย โดยอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต Crowd Funding Platform จากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายวรกร สิริจินดา ผู้ร่วมก่อตั้งอินเวสทรี ประเทศไทยกล่าวว่า เป้าหมายของอินเวสทรีเป็นตัวกลางในการจับคู่ ระหว่าง SMEs ที่ต้องการเงินทุนกับนักลงทุนเนื่องจากมองเห็นความยุ่งยากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ SMEs ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นแหล่งเงินกู้ที่มีคุณภาพ จนต้องหันไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และต้องเสียอัตราดอกเบี้ยที่สูง ส่งผลต้นทุนธุรกิจสูงตามไปด้วย ซึ่งธุรกิจของอินเวสทรี คือ การเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับผู้ต้องการเงินทุน รวมถึงทำการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอกู้ และบริหารจัดการการกู้ยืมตั้งแตการทำสัญญาไปจนถึงการชำระคืนเงินกู้

เมื่อผู้ประกอบการเหล่านี้ขาดสภาพคล่อง ก็จะส่งผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปัจจุบันกิจการประเภท SMEs คิดเป็น 95% ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศไทย และมีการจ้างงานกว่า 50% ของธุรกิจทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นตัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยอยู่ เราจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของ SMEs ในการทำธุรกิจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแหล่งเงินทุน ในขณะเดียวกัน ก็เป็นตัวกลางให้คนนำเงินออมมาลงทุนเพิ่มโอกาสทางรายได้และอิสรภาพในด้านการลงทุน โดยผู้ขอกู้สามารถกู้ยืมได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และในขณะเดียวกัน นักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่ตัวเองเลือก

สำหรับบริการ Supply Chain Finance หรือสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจเพื่อคู่ค้าของพันธวณิช

คือ การที่สถาบันการเงินเข้ามาเป็นตัวกลางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่การผลิตให้กับผู้ประกอบการ โดยเจ้าของธุรกิจสามารถนำใบ Invoice ไปขายในอัตราลดให้กับสถาบันการเงิน และรับเงินสดไปหมุนเวียนธุรกิจได้ทันที การเลือกยื่นขอสินเชื่อ Supply Chain Finance กับทางพันธวณิชนั้น จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ยื่นเอกสารสำหรับขอกู้ และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับสถาบันทางการเงินเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาปล่อยกู้ สามารถทราบผลการยื่นขอสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วเพียงระยะเวลา 3 วันทำการ

 

สนใจบริการ Supply Chain Finance สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ ที่นี่