พันธวณิช คว้ารางวัลระดับประเทศ Prime Minister’s Export Award 2020

อันดับ 1 ผู้ให้บริการระบบจัดซื้อและระบบประมูลออนไลน์ในไทย

 

บริษัท พันธวณิช จำกัด  โดย นายอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2563 (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2020) ประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์

โครงการ PM Award ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 29 และที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัล 604 บริษัท 708 รางวัล โดยรางวัล PM Award ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาล ที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น แสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจของประเทศ และเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง ถึงความสำเร็จและความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทย

 

 

พันธวณิช นับเป็นแพลตฟอร์มรายเดียวในไทยที่ให้บริการคลาวด์แพลตฟอร์มด้านการจัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจร ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดรับกับลักษณะธุรกิจของแต่ละองค์กร ตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก โดยมีจุดมุ่งหมายให้ลูกค้าทุกรายบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพิ่มความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อในองค์กร มองเห็นภาพรวมการใช้จ่ายและนำข้อมูลที่อยู่บนระบบมาวิเคราะห์ต่อเพื่อเพิ่มผลกำไรจากการลดต้นทุนอย่างยั่งยืน

 

 

ปัจจุบัน พันธวณิช ได้จัดตั้ง บริษัท พันธวณิช (เวียดนาม) จำกัด ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามเมื่อ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท พันธวณิช ถือหุ้นทั้งสิ้น 100%  โดยเป็นสำนักงานในต่างประเทศแห่งแรก ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายขยายสำนักงานเพิ่มอีก 3 ประเทศ ในการขยายฐานการเติบโต เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

รางวัลดังกล่าวถือเป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จของพันธวณิช ที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ราว 300 บริษัทในทุกอุตสาหกรรม ทีมีการทำธุรกิจอยู่ใน 41 ประเทศทั่วโลก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแบบ Outside In ควบคู่ไปกับการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป