พันธวณิช จับมือพันธมิตรทางการเงินให้บริการ Supply Chain Finance

พันธวณิช จับมือพันธมิตรทางการเงินให้บริการ Supply Chain Finance สินเชื่อเพื่อหมุนเวียนธุรกิจ ต่อยอดความเป็นผู้นำในธุรกิจระบบจัดซื้อและ B2B marketplace ของประเทศไทยและอาเซียน

บริษัท พันธวณิช จำกัด  ผู้นำด้านการให้บริการระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์หรือ eProcurement ของประเทศไทยและอาเซียน ได้ขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกมิติในธุรกิจระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์และ B2B marketplace ด้วยการจับมือกับพันธมิตรทางการเงินในการให้บริการ Supply Chain Finance หรือบริการสินเชื่อหมุนเวียนทางธุรกิจสำหรับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ที่อยู่ในระบบของพันธวณิชที่มีเกือบ 30,000 รายในขณะนี้

aira-factoring-mou-pantavanij

คุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัด และ คุณอัครวิทย์ สุกใส  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

โดย คุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัด กล่าวว่า “ด้วยธุรกิจของพันธวณิชในปัจจุบันที่มีความพร้อมในการให้บริการครอบคลุมการจัดซื้อในทุกมิติ ทั้งการขอข้อมูลสินค้าผ่านระบบออนไลน์ การจัดซื้อผ่านระบบดิจิทัล การประมูลจัดซื้อในรูปแบบออนไลน์ การบริหารเอกสารจัดซื้อและบริการทีมที่ปรึกษาเพื่อสร้างกลยุทธ์การจัดซื้อที่ทำให้เกิดส่วนประหยัดสำหรับองค์กร และเพื่อต่อยอด ecosystem ของธุรกิจระบบจัดซื้อและ B2B marketplace  พันธวณิชจึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางการเงินชั้นนำ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง  จำกัด (มหาชน) โดย คุณอัครวิทย์ สุกใส  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บริษัท อินเวสต์ทรี (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณ วรกร สิริจินดา ผู้ร่วมก่อตั้ง ร่วมให้บริการสินเชื่อทางการเงิน หรือ Supply Chain Finance สำหรับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ที่อยู่ในระบบของพันธวณิชซึ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยู่ในระบบ “

investree-mou-pantavanij

คุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัด และ คุณ วรกร สิริจินดา ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท อินเวสต์ทรี (ประเทศไทย) จำกัด

“สำหรับบริการ Supply Chain Finance หรือ SCF เป็นสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจสำหรับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์  ซึ่งบริการทางการเงินในรูปแบบนี้ช่วยให้การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของซัพพลายเออร์โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มโอกาสและอำนวยความสะดวกด้านการเข้าถึงสินเชื่อ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยพันธวณิชจะเป็นตัวกลางที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ยื่นขอกู้ โดยผู้ขอกู้สามารถนำใบอินวอยส์ไปขายในอัตราลดให้ผู้ให้บริการหรือสถาบันทางการเงิินเพื่อรับสินเชื่อในการนำไปหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจ ซึ่งพันธวณิชจะสนับสนุนในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในส่วนของการดำเนินการด้านเอกสารและข้อมูลในการยื่นขอสินเชื่อจากระบบข้อมูลดิจิทัลของพันธวณิชที่สามารถตรวจสอบได้และมีความน่าเชื่อถือเป็นหลักประกันในการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน”

“พันธวณิชหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรในภาคธุรกิจของประเทศโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้แล้วพันธวณิชซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในตลาด B2B marketplace โดยมีกลุ่มผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูง เป็นองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีมูลค่าการซื้อขายในระบบกว่า 200,000 ล้านบาท  พร้อมเพิ่มบริการในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมในทุกด้านเพื่อรองรับความต้องการในทุกมิติของ ecosystem ในธุรกิจของบริษัทตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ”

สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการ Supply Chain Finance สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pantavanij.com/supply-chain-finance/ โดยสามารถทราบผลการอนุมัติสินเชื่ออย่างรวดเร็วเพียง 3 วันทำการหากเอกสารครบถ้วน และหากซัพพลายเออร์รายใดที่ต้องการเข้าร่วมเป็นผู้ขายในระบบพันธวณิช สามารถสมัครเข้าใช้บริการได้ที่ https://supplierwebwork.com/Register/SupplierRegister

 

ที่มา : https://www.prachachat.net/advertorial/news-576695