ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง พันธวณิช คว้ารางวัลชนะเลิศ Asian Business Case Studies Awards 2020 จาก Singapore Business Review Magazine (SBR)

พันธวณิช บริษัทชั้นนำอันดับ1ผู้ให้บริการระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์และประมูลออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียนก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยการคว้ารางวัล eProcurement Case Studies of The Year จาก Asian Business Case Studies Awards 2020 จัดโดยนิตยสารชั้นนำ Singapore Business Review Magazine (SBR)

 

รางวัลดังกล่าวได้รวบรวม Case Studies จากหลากหลายอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วเอเชีย โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ 4 ด้านคือ Uniqueness & Innovation, Effectiveness & Impact, Dynamism และ Client feedback การได้รับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในระดับสากลและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตลอดจนบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแบบ ‘Outside In’ รวมทั้งนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาประยุกต์กับแพลตฟอร์มให้เกิดประโยชน์ขั้นสูงสุด

จากกรณีศึกษาของพันธวณิชที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้สืบเนื่องจาก การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อของลูกค้าที่ได้จากระบบจัดซื้อและประมูลออนไลน์ (Spend Analysis) ประกอบกับองค์ความรู้และแนวกลยุทธ์ต่างๆ จากทีมที่ปรึกษาของพันธวณิชที่ได้ถ่ายทอดและทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด   การนำเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) RPA (Robotic Process Automation)

Spend Cube Analytics มาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องการจัดการต้นทุนส่งผลให้เกิดการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนนำไปสู่การลดต้นทุนอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร ในสองโครงการนี้ พันธวณิช สามารถตอบโจทย์เรื่องการลดต้นทุนด้วยมูลค่าสูงถึง 4 พันล้านบาท.

 

สำหรับบริษัท พันธวณิช ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ให้บริการลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า 200 บริษัทในทุกอุตสาหกรรมรวม 12 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก มีมูลค่าการสั่งซื้อกว่า 2 แสนล้านบาทและจำนวนใบสั่งซื้อผ่านระบบกว่า 1 ล้านใบต่อปี

ปัจจุบัน ได้จัดตั้งสำนักงานแห่งแรกในต่างประเทศที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามเมื่อ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท พันธวณิช ถือหุ้นทั้งสิ้น 100%  ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายขยายสำนักงานเพิ่มอีก 3 ประเทศ เพื่อรุกตลาดต่างประเทศ ถือเป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ต้องการให้องค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเป็นผู้เล่นระดับแถวหน้าของตลาดโลกโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพ

VDO YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=r6SysI3MTvU&t=1s