พันธวณิช รับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020 ประเภท “BEST eSERVICE PROVIDER AWARD” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

พันธวณิช คว้ารางวัล “BEST eSERVICE PROVIDER AWARD 2020” รางวัลสำหรับองค์กรที่เป็นเลิศด้านการให้บริการดิจิทัล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โดยคุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิชจำกัด ขึ้นรับรางวัล ในงาน “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020” รางวัลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแบบ Outside In จนได้รับการยอมรับให้เป็น 1 ในผู้นำการให้บริการระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์และการประมูลออนไลน์ตามปณิธานของบริษัทที่มีจุดมุ่งหมายให้องค์กรต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเป็นผู้เล่นระดับแถวหน้าในตลาดโลกโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพและคุ้มค่า

ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+  ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้แนวคิด Smart Businesses for Future Societies เพื่อยกย่ององค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ด้วยมุ่งหวังที่จะเชิดชูเกียรติองค์ธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมองค์กรธุรกิจและผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันการสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่น เพื่อสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบ อันจะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญแก่วงการธุรกิจไทย ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563