พันธวณิช คว้า 2 รางวัล จากเวทีโลก คงความเชื่อมั่นและเดินหน้าสร้างมูลค่าทางธุรกิจ จาก eProcurement Platform

บริษัท พันธวณิช จำกัด ได้รับรางวัล Best eProcurement Solutions Provider – Thailand 2023 และ Most Innovative Cost-Saving Strategy Development Product – Coral – Thailand 2023 จาก The Global Economics Awards เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

รางวัล The Global Economics Awards จัดโดย The Global Economics สื่อธุรกิจชั้นนำจากประเทศอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลในแวดวงการเงินและอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในประเด็นสำคัญทางธุรกิจ รางวัลดังกล่าวพิจารณาและมอบให้กับองค์กรธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนและสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับโลก โดยแบ่งออกเป็น 10 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ การธนาคาร การเงิน ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความเป็นผู้นำ การดูแลสุขภาพ สาธารณูปโภคและพลังงาน การขนส่งและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและการบริการ

 

เป็นอีกครั้งที่บริษัท พันธวณิช จำกัด ในฐานะผู้นำในการให้บริการระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ eProcurement Platform ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนการบริการเพื่อส่งมอบคุณค่าและสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้กับสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายบนระบบ โดยยังคงยึดมั่นในด้านการลดต้นทุน การสร้างกระบวนการอัตโนมัติ ไปจนถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการ ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยเฉพาะในด้านข้อมูล ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการแพลตฟอร์มจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ กว่า 22 ปี ทำให้เราเชื่อว่า ข้อมูลเป็นกระดุมเม็ดแรกที่จะเพิ่มมูลค่าการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์และสร้างเสถียรภาพในการลดต้นทุนให้กับผู้ซื้อ เพิ่มยอดขายให้กับผู้ขาย โดยการนำมาใช้อย่างชาญฉลาด ผ่านฟังก์ชั่นในระบบที่สมาชิกทุกองค์กรบริษัทสามารถเข้าถึงได้ ช่วยให้สามารถข้ามข้อจำกัดของการจัดการข้อมูล

และการวิเคราะห์ข้อมูลทางดิจิทัล เพิ่มการเติบโตของสมาชิกในระบบ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและเมกะเทรนด์ของโลก ที่สร้างความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน