พันธวณิช จัดสัมมนาออนไลน์หรือ Webinar Supply Chain Finance

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท พันธวณิช จำกัด ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์หรือ Webinar ในหัวข้อ “อยากขอกู้ Supply Chain Finance ต้องทำอย่างไร” โดยได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ Managing Director มาเป็นผู้นำในการบรรยายรวมทั้งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน คุณ วรกร สิริจินดา และ คุณณัทสุดา  พุกกะณะสุต จาก บริษัท investree ประเทศไทย จำกัด มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย

พันธวณิช จัดสัมมนาออนไลน์ Supply Chain Finance
พันธวณิช จัดสัมมนาออนไลน์ Supply Chain Finance

สำหรับบริการ Supply Chain Finance หรือสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจเพื่อคู่ค้าของพันธวณิช คือ การที่สถาบันการเงินเข้ามาเป็นตัวกลางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่การผลิตให้กับผู้ประกอบการ โดยเจ้าของธุรกิจสามารถนำใบ Invoice ไปขายในอัตราลดให้กับสถาบันการเงิน และรับเงินสดไปหมุนเวียนธุรกิจได้ทันที การเลือกยื่นขอสินเชื่อ Supply Chain Finance กับทางพันธวณิชนั้น จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ยื่นเอกสารสำหรับขอกู้ และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับสถาบันทางการเงินเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาปล่อยกู้ สามารถทราบผลการยื่นขอสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วเพียงระยะเวลา 3 วันทำการ

พันธวณิช จัดสัมมนาออนไลน์ Supply Chain Finance
พันธวณิช จัดสัมมนาออนไลน์ Supply Chain Finance

สามารถรับชมสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ได้ที่นี่