ข่าวสารและกิจกรรม

20 มิถุนายน 2562
หากย้อนกลับไปเมื่อ 17 ปีที่แล้ว แนวคิดการทำธุรกิจจัดซื้อและประมูลสินค้าผ่านทางออนไลน์ หรือ eProcurement Platform ยังเป็นเรื่องใหม่มาก ๆ สำหรับเมืองไทย

Get started with us! Pantavanij will drive your business forward.